Bodemdaling omgeving Emmen


Resultaten onderzoek bodemdaling Nieuw-Amsterdam e.o. bekend

Eind 2019 kwamen er bij de gemeente Emmen tientallen meldingen binnen uit Nieuw-Amsterdam en omgeving over bodemdaling en schade aan woningen. Als vervolgstap hebben de gemeente Emmen, de provincie Drenthe en waterschap Vechtstromen onderzoek laten doen naar de oorzaken van de bodemdaling en de relatie met schades aan woningen in het betreffende gebied. De resultaten van dit onderzoek zijn nu bekend.

Het blijkt dat er meerdere oorzaken zijn van de bodemdaling en schade aan woningen rondom Nieuw-Amsterdam. Dat constateert het adviesbureau Fugro, dat van de drie overheden de opdracht kreeg om onderzoek te doen naar de oorzaken van bodemdaling en de relatie met schades aan woningen.

Uit het onderzoek blijkt dat de schades aan woningen komen door bodemdaling, verbouwingen en bouwkundige gebreken. Trillingen van zwaar verkeer op klinkerwegen kunnen het laatste zetje geven bij scheurvorming. Bodemdaling wordt veroorzaakt door oxidatie van de bovenste veenlaag, direct onder het maaiveld en zetting van diepere veen- en kleiachtige lagen.


Meer informatie en contact

Meer informatie is te vinden op de website van de gemeente Emmen, www.emmen.nl/bodemdaling. Daar kan men terecht voor meer informatie over het onderzoek, het onderzoeksrapport van Fugro en het melden van bodemdaling.