Waterschapsverkiezingen


Definitieve uitslag verkiezingen

Tien partijen hebben deelgenomen aan de verkiezingen. Hiervan hebben uiteindelijk zes partijen een plek bemachtigd in het algemeen bestuur. De definitieve verdeling is als volgt:

 1. Water Natuurlijk, 26% van de stemmen, 7 zetels
 2. CDA, 11% van de stemmen, 3 zetels
 3. AWP, 5% van de stemmen, 1 zetel
 4. VVD, 8% van de stemmen, 2 zetels
 5. 50PLUS, 3% van de stemmen, 0 zetels
 6. ChristenUnie, 5% van de stemmen, 1 zetel
 7. Ouderenpartij, 1% van de stemmen, 0 zetels
 8. SGP, 3% van de stemmen, 0 zetels
 9. BBB, 34% van de stemmen, 9 zetels
 10. BVNL, 4% van de stemmen, 0 zetels

Hieronder vind u bijgevoegd het proces-verbaal van het vaststellen van de uitslag alsmede de digitale bestanden die het centraal stembureau heeft gebruikt voor het vaststellen van de uitslag.

15 maart 2023 waterschapsverkiezingen

Vechtstromen beheert het water in het gebied van Haaksbergen tot Emmen en van Ommen tot de Duitse grens, zo'n 225.000 hectare voor ruim 800.000 mensen. We baggeren, maaien en onderhouden beken, rivieren en sloten. Ook zorgen we voor het juiste waterpeil en zoeken we naar de beste balans tussen teveel en te weinig water. Wij zuiveren het rioolwater van alle inwoners en bedrijven in 23 gemeenten. Vechtstromen is een overheid, te vergelijken met de gemeente en de provincie. Het belastinggeld waar wij mee werken is betaald door de inwoners in ons gebied. Daarom is het van belang dat zij vertegenwoordigd worden en invloed kunnen uitoefenen. We willen het geld besteden aan wat de mensen belangrijk vinden. Water is van ons allemaal!

De verkiezingen van 15 maart

Nieuws

Planning

Formele verloop van de verkiezingen

 • 19 december 2022: Registratie aanduiding partijen, partijen die nog niet geregistreerd zijn, kunnen dat uiterlijk 19 december doen
 • 30 januari 2023: Inleveren kandidatenlijsten
 • 15 maart 2023: Dag van stemming
 • 16 maart: Voorlopige verkiezingsuitslag
 • 23 maart 2023: Formele verkiezingsuitslag
 • 27 maart 2023: Laatste vergadering huidige algemeen bestuur
 • 29 maart 2023: Installatie nieuw algemeen bestuur

Informatie voor politieke partijen

Politieke partijen die onder een bepaalde naam (in de Kieswet heet dit: aanduiding) willen deelnemen aan de waterschapsverkiezingen, moeten deze aanduiding laten registreren bij het centraal stembureau van waterschap Vechtstromen.

Wilt u deelnemen aan de verkiezingen van het algemeen bestuur van waterschap Vechtstromen van 15 maart 2023, dan kunt u het verzoek tot het laten registreren van de aanduiding van uw partij indienen tot en met 19 december 2022.