Waterschapsverkiezingen


Verkiezingen nieuws

Cursus Actief voor het waterschap

Heb jij die frisse bestuurdersblik?

Waterschappen werken hard aan schoon, veilig en voldoende water. Ben je geïnteresseerd in het reilen en zeilen van het waterschap en ambieer je een bestuursfunctie? Tijdens de gratis cursus ‘Actief voor het waterschap’ krijg je een exclusief kijkje in de wereld van waterschap Vechtstromen.

Anneke Broekman-Veltman
video: Video Anneke Broekman-Veltman
Anieke Still video
video: Training Anieke Kranenburg

Planning

Formele verloop van de verkiezingen

  • 19 december 2022: Registratie aanduiding partijen, partijen die nog niet geregistreerd zijn, kunnen dat uiterlijk 19 december doen
  • 30 januari 2023: Inleveren kandidatenlijsten
  • 15 maart 2023: Dag van stemming
  • n.t.b.: Voorlopige verkiezingsuitslag
  • 20 maart 2023: Formele verkiezingsuitslag
  • 23 maart 2023: Installatie nieuw algemeen bestuur

15 maart 2023 waterschapsverkiezingen

Vechtstromen beheert het water in het gebied van Haaksbergen tot Emmen en van Ommen tot de Duitse grens, zo'n 225.000 hectare voor ruim 800.000 mensen. We baggeren, maaien en onderhouden beken, rivieren en sloten. Ook zorgen we voor het juiste waterpeil en zoeken we naar de beste balans tussen teveel en te weinig water. Wij zuiveren het rioolwater van alle inwoners bedrijven in 23 gemeenten. Vechtstromen is een overheid, te vergelijken met de gemeente en de provincie. Het belastinggeld waar wij mee werken is betaald door de inwoners in ons gebied. Daarom is het van belang dat zij vertegenwoordigd worden en invloed kunnen uitoefenen. We willen het geld besteden aan wat de mensen belangrijk vinden.

Eens in de vier jaar worden er daarom waterschapsverkiezingen gehouden. Er wordt dan een nieuw waterschapsbestuur gekozen. Net als bij alle andere verkiezingen in Nederland krijgen alle inwoners van het waterschapsgebied boven de 18 jaar een oproep om te gaan stemmen.

Geregistreerde politieke partijen

Voor de waterschapsverkiezingen van Vechtstromen zijn de volgende aanduidingen (partijnamen) van politieke partijen geregistreerd.

Geregistreerde aanduidingen (partijnamen)

Geregistreerde aanduiding

Statutaire naam

Christen Democratisch Appèl (CDA)

Christen Democratisch Appèl (CDA)

Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)

Staatkundig Gereformeerde Partij

OUDERENPARTIJ

Drentse Ouderenpartij

Water Natuurlijk

Vereniging Water Natuurlijk

AWP niet politiek wel deskundig

Algemene Waterschapspartij

ChristenUnie

ChristenUnie

De aanduidingen van de VVD en 50PLUS zijn opgenomen in het landelijke register van aanduidingen van de Kiesraad. Het landelijke register kunt u raadplegen op de webpagina van de Kiesraad.