Waterschapsverkiezingen


15 maart 2023 waterschapsverkiezingen

Vechtstromen beheert het water in het gebied van Haaksbergen tot Emmen en van Ommen tot de Duitse grens, zo'n 225.000 hectare voor ruim 800.000 mensen. We baggeren, maaien en onderhouden beken, rivieren en sloten. Ook zorgen we voor het juiste waterpeil en zoeken we naar de beste balans tussen teveel en te weinig water. Wij zuiveren het rioolwater van alle inwoners en bedrijven in 23 gemeenten. Vechtstromen is een overheid, te vergelijken met de gemeente en de provincie. Het belastinggeld waar wij mee werken is betaald door de inwoners in ons gebied. Daarom is het van belang dat zij vertegenwoordigd worden en invloed kunnen uitoefenen. We willen het geld besteden aan wat de mensen belangrijk vinden.

Op welke partijen kun je stemmen?

Eens in de vier jaar worden er waterschapsverkiezingen gehouden. Er wordt dan een nieuw waterschapsbestuur gekozen. Net als bij alle andere verkiezingen in Nederland krijgen alle inwoners van het waterschapsgebied boven de 18 jaar een oproep om te gaan stemmen.

De partijen voor Vechtstromen

Op wie kun je stemmen op 15 maart? Welke partijen zijn er en hoe willen zij met ons water omgaan? De partijen met de antwoorden op dilemma's staan hier voor je op een rij! Zo kun jij bepalen wie jouw stem krijgt.

Planning

Formele verloop van de verkiezingen

  • 19 december 2022: Registratie aanduiding partijen, partijen die nog niet geregistreerd zijn, kunnen dat uiterlijk 19 december doen
  • 30 januari 2023: Inleveren kandidatenlijsten
  • 15 maart 2023: Dag van stemming
  • 16 maart: Voorlopige verkiezingsuitslag
  • 23 maart 2023: Formele verkiezingsuitslag
  • 27 maart 2023: Laatste vergadering huidige algemeen bestuur
  • 29 maart 2023: Installatie nieuw algemeen bestuur

Verkiezingen nieuws

Informatie voor politieke partijen

Politieke partijen die onder een bepaalde naam (in de Kieswet heet dit: aanduiding) willen deelnemen aan de waterschapsverkiezingen, moeten deze aanduiding laten registreren bij het centraal stembureau van waterschap Vechtstromen.

Wilt u deelnemen aan de verkiezingen van het algemeen bestuur van waterschap Vechtstromen van 15 maart 2023, dan kunt u het verzoek tot het laten registreren van de aanduiding van uw partij indienen tot en met 19 december 2022.

Vraag en antwoord waterschapsverkiezingen