Gesprekstafels - Laat horen wat je vindt!


Praat en doe mee. Kom naar onze gesprekstafels!

We zijn op zoek naar jou: enthousiaste inwoner, student, ondernemer of werknemer van een belangenorganisatie of medeoverheid binnen ons werkgebied. Met jouw kennis en ervaring over wonen, werken en recreëren in ons werkgebied, ben je voor ons van grote toegevoegde waarde.

Want juist in deze tijd van verandering door o.a. klimaat en wet- en regelgeving willen we, nee moeten we, alle zeilen bijzetten. Dat doen we graag samen met onze noabers, samen met jou.

Screen film Ellen Hemmers
video: Film Noaberschap gesprekstafels

Water is onmisbaar en raakt ons allemaal.

Als waterschap werken wij dagelijks aan schoon, veilig en voldoende water. Zo zorgen we voor een aantrekkelijke leefomgeving voor mens, plant en dier. Dit willen we ook in de toekomst goed blijven doen. Extra uitdagingen hierbij zijn de klimaatverandering en nieuwe wet- en regelgeving voor o.a. waterkwaliteit.

We hechten veel waarde aan een sterke verbinding met onze omgeving. Een omgeving, waarin jij woont, werkt of studeert. Binnen het waterschap gebruiken we voor deze verbinding de term ‘noaberschap'.

Als inwoner, student, ondernemer of directe betrokkene bij een van onze samenwerkpartners beschik jij niet alleen over kennis en ervaring over ons werkgebied, maar heb je vast ook ideeën. Dit horen we graag. Het kan ons de komende jaren helpen bij het maken van keuzes tijdens ons werk aan de drie grote wateropgaven ‘klimaat, waterkwaliteit en duurzaamheid’.

Ellen Hemmers

ellen_hemmers-markerink vierkant

Ellen Hemmers is dagelijks bestuurslid bij ons waterschap. Vanuit die rol nodigt zij je uit om met ons in gesprek te gaan over Noaberschap, wat houdt dit in voor jou? En wat verwacht jij van het waterschap.

Zo ziet het traject eruit

  • Ophalen wensen en ambities algemeen bestuur – maart en april 2024
  • Organiseren gesprekstafels en ophalen wensen van de omgeving – juni en juli 2024
  • Schrijven visie op noaberschap – juli en augustus 2024
  • Bespreken visie op noaberschap met leden algemeen bestuur – september 2024
  • Bespreken visie op noaberschap in commissievergadering – 9 oktober 2024
  • Besluitvorming visie op noaberschap in algemeen bestuur – 23 oktober 2024