Aanbesteding regionale hoofdpost is los!


De instemming van de stuurgroep is het startsein voor de aanbesteding van de gezamenlijke regionale hoofdpost. Tonko Aeilkema reisde af naar Exloo voor een interview met de voorzitter van de stuurgroep.

De flow liep een beetje uit de samenwerking, maar… is terug!

Aan het woord is Freek Buijtelaar, wethouder duurzaamheid van gemeente Borger-Odoorn én kersverse voorzitter van de bestuurlijke stuurgroep van de samenwerking. “We hebben begin 2018 de samenwerking geëvalueerd. Door de samenwerking is veel bereikt; we zijn minder kwetsbaar, de kwaliteit is omhoog en dat terwijl de kosten echt omlaag zijn gebracht. Wel bleek uit de evaluatie dat iedereen behoefte heeft aan concrete stappen en zichtbare resultaten. Met dat voor ogen zijn verschillende projecten samengevoegd en hebben we ons geconcentreerd op projecten waarbij de samenwerking nut heeft voor ons allen. Met als eerste resultaat een regionale hoofdpost. Hiermee realiseren we verbeteringen in de bedrijfsvoering die je alleen niet van de grond krijgt.

Inzicht in onze systemen is fundamenteel voor de juiste investeringsbeslissingen. Door het samen te doen krijgen we ook zicht op het functioneren van elkaars riolering, gemalen en zuivering. Dit bevordert de samenhang. Ook kunnen we hierdoor in de toekomst makkelijker data verzamelen en analyseren. En dat levert nuttige informatie op voor beheer en investeringen. Ik merk echt dat de flow er weer in zit: we worden op korte termijn concreet en dat helpt enorm voor het enthousiasme”.

Hoe ziet het vervolgtraject eruit?

“Op 24 januari zijn we gestart met de aanbesteding van de regionale hoofdpost en begin april verwachten we te starten met de implementatie. Dit doen we in 4 fasen, in volgorde van urgentie.

We beginnen met de aansluiting van de gemeente Emmen en Borger-Odoorn. Aansluiting met de lokale hoofdposten van Coevorden, Ommen en Hardenberg volgen medio 2020. In 2023 sluiten de gemeenten Coevorden, Ommen en Hardenberg rechtstreeks aan op de hoofdpost. Ook de data van het waterschap Vechtstromen wordt dan ontsloten via de regionale hoofdpost. De afbeelding illustreert hoe dit er uiteindelijk uit gaat zien.

Freek, zijn de doelen van de 6 projecten ingevuld met deze regionale hoofdpost?

“Nee, zeker niet. We hebben nog wel een aantal stappen te zetten. De komende periode bekijken we met het managersoverleg en de stuurgroep welke resultaten we hebben gerealiseerd met deze nieuwe aanpak. En kijken we wat er nog nodig is om onze doelen te bereiken. De focus komt dan meer op kansen voor gezamenlijke inzet van personeel. Bijvoorbeeld op het gebied van databeheer, gemalenbeheer en meten & monitoren. We blijven gericht op het totale uitvoeringsprogramma dat we in het Bestuursakkoord 2.0 met elkaar hebben afgesproken”.