Bestuurlijke bijeenkomst 7 juni


“Maak klimaatadaptatie onderdeel van regulier werk”

Op 7 juni vond de bestuurlijke bijeenkomst DPRA plaats in de raadszaal van gemeente Hardenberg. Centraal stond de presentatie van de resultaten van de klimaatstresstest: een “viewer” die de kwetsbaarheden voor de regio in beeld brengt ten aanzien van wateroverlast, hitte droogte en overstromingen. Dagvoorzitter Peter Postema daagde de bestuurders uit met stevige stellingen over de klimaatdialoog. Hoe gaan bestuurders invulling geven aan dit gesprek, de ambitiebepaling en de uitvoeringsagenda die moet volgen op de stresstest (onderzoek naar de mate waarin een gebied is voorbereid op de klimaatontwikkeling)?

Hitte-eiland rond kunstgrasvelden

Simon Troost van Aveco de Bondt gaf een toelichting op de stresstestkaarten in de viewer. Hij neemt de aanwezigen mee naar hitte-eilanden op bedrijventerreinen en kunstgrasvelden, maar ook winkels met 30 centimeter water in het pand. En zandwinplassen die zorgen voor hoge nachtelijke temperaturen. Ook brandweerkazernes en ziekenhuizen, die door ondergelopen tunnels onbereikbaar worden, zijn in beeld gebracht. Zelf toegang tot de stresstest krijgen? Dat kan via de website klimaateffectatlas. De toegangscode kun je verkrijgen bij de DPRA trekker binnen uw organisatie.

Slim combineren

“Combineer DPRA steeds slim met bestaande werkzaamheden, budgetten en overlegstructuren. Meer integraal ontwerpen en uitvoeren dus” aldus de bestuurders in de forumdiscussie. Zij zijn het erover eens dat klimaatverandering (nog meer) onderdeel moet worden van het reguliere werk.

Bestuurders vinden het belangrijk om bij de stresstest een goede disclaimer te hanteren, zodat mensen weten hoe ze gegevens moeten interpreteren. Sommige bestuurders geven aan dat meer geld voor DPRA geen automatisme is, ook met het oog op de financiële situatie. “De beschikbare middelen en mankracht bepalen in belangrijke mate de ambitie”. Het is dus vooral zaak om de komende tijd werk met werk te gaan maken.