Bestuursakkoord 3.0: Focus en Ruimte


Het derde bestuursakkoord op rij. De partners van de Samenwerking Noordelijke Vechtstromen (SNV) hebben voor de periode 2021-2027 weer volmondig bijgetekend. Dat is zeker geen “moetje”, maar een bewuste keuze. De evaluatie van het vorige bestuursakkoord en het bestuurlijke enthousiasme tijdens de stuurgroep van 19 maart bekrachtigen het succes van de samenwerking.

Deze is pragmatisch, groeit organisch en past binnen de cultuur van het gebied. De evaluatie onderstreept daarnaast dat de samenwerkingsformule werkt, de doelen gerealiseerd worden en dat partijen waarde hechten aan het gebouwde netwerk. De besluitvorming is rond en de handtekeningen worden gezet zodra fysiek samenkomen weer mogelijk is.

Focus en Ruimte

De titel van het nieuwe akkoord is ‘Focus en Ruimte’. Focus gaat over werken aan twee duidelijke taken: DPRA en waterketen. Ruimte gaat over andere kansen die langskomen, die we niet allemaal van tevoren kunnen definiëren. Maar waar we echt wat mee willen of zelfs moeten.

Twee opgaven: DPRA en waterketen

De samenwerkingspartners hebben twee stevige opgaven waarvoor zij gezamenlijk aan de lat staan: Samenwerken aan het Delta Programma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) en samenwerken aan de waterketen. Het bestuursakkoord legt de afspraken hierover vast.