BINGO: DPRA Subsidie in the pocket


De subsidieaanvraag voor Deltaprogramma (waterprogramma van het Rijk om Nederland voor te bereiden op de klimaatwijzigingen) Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) gelden moest 1 april ingediend worden. Een aantal bevlogen collega’s heeft deze aanvraag met enorme inzet (en met stoom en kokend water) tot stand gebracht. Het resultaat mag er zijn: we hebben € 150.000 toegekend gekregen voor;

  • de ontwikkeling van een strategie en communicatietools voor de klimaatdialoog (risicodialoog). We bereiden ons in Noordelijke Vechtstromen gezamenlijk voor op de klimaatdialoog die we op basis van de stresstest (onderzoek naar de mate waarin een gebied is voorbereid op de klimaatontwikkeling) (een kaart die zichtbaar maakt waar kwetsbaarheden ontstaan met betrekking tot de effecten van wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen);
  • een expertpool klimaatadaptatie. We vormen een pool van deskundigen op het gebied van riolering, klimaatadaptatie, waterhuishouding, stresstesten en dialoog. Partners kunnen gebruik maken van elkaars expertise. Met name kleinere gemeenten kunnen gebruik maken van experts van grotere gemeenten, waterschap en provincies;
  • ervaring opdoen met de risicodialoog in concrete projecten. In de projecten “groene binnenstad Emmen”, “Citadelpunt en Markt Coevorden” en “Inrichting Vecht Gramsbergen” gaan we ervaring opdoen met de dialoog met verschillende belanghebbenden: ondernemers, inwoners, winkeliers, natuurorganisaties etc. De leereffecten hiervan delen we met elkaar en passen we toe na publicatie van de stresstest.

De gehele subsidieaanvraag vind je als bijlage op deze pagina.

De volgende stap is om via een aanbesteding een communicatiebureau te selecteren. Zij gaan ons helpen met de ontwikkeling van een strategie en communicatietools voor de klimaatdialoog (risicodialoog).