De Branchestandaard: zorgvuldigheid vóór snelheid!


Personeel in de waterketen is schaars, ook in onze regio. Het werk wordt steeds complexer en er gaan ervaren krachten met pensioen. Hoe zorgen we ervoor de juiste kennis en competenties in huis te hebben om de gemeentelijke watertaken te blijven uitvoeren? En als we die niet allemaal zelfstandig in huis hebben, hoe kunnen we dat binnen de organisatie en eventueel in de regionale samenwerking oplossen?

Een tool die bij beantwoording van deze vragen kan helpen is de branchestandaard. Deze tool geeft inzicht in waar eventuele witte vlekken in kennis zitten en waar competenties kunnen worden versterkt. De branchestandaard is een tool van de stichting Rioned. Meer informatie over de branchestandaard vind je op www.riool.net en in de factsheet met uitleg over het gebruik van de branchestandaard.

Beeld van benodigde bezetting

In het nieuwe bestuursakkoord hebben we afgesproken dat we binnen SNV de branchestandaard gaan uitvoeren. Via deze tool gaan we onszelf vergelijken met wat landelijk “de standaard” gevonden wordt in het werkveld stedelijk water, in termen van kennis en competenties. In het nieuwe GRP (gemeentelijk rioleringsplan) brengen we in beeld met welke formatieomvang we -volgens de leidraad riolering- zouden moeten werken.

De branchestandaard inclusief de berekende formatieomvang leidt tot een beeld van de bezetting in aantallen en in kennis en competenties per deelnemende organisatie en op het niveau van de Samenwerking Noordelijke Vechtstromen. Op basis van dat beeld kan voor de toekomst een plan gemaakt worden over hoe de bezetting in de afzonderlijke organisaties en in de samenwerking zich zou moeten/kunnen ontwikkelen. Dat laatste is een vervolgstap. Eerst moet het beeld zelf worden gemaakt.

Begeleidingsgroep

Voor het proces Branchestandaard hebben we een begeleidingsgroep samengesteld:

  • Management: Karel Niewold (gemeente Emmen) en Luc Luijben (gemeente Hardenberg)
  • Medewerkers: Edwin Griemink (gemeente Borger-Odoorn) en Mark Jurjens (gemeente Coevorden)
  • HRM: Hjalmar Hamoen (gemeente Emmen)
  • Procesbegeleider: Aad Visser

We hebben Dries Jansma (adviseur Rioned) gevraagd om de branchestandaard uit te voeren.

De begeleidingsgroep is twee keer bij elkaar geweest en heeft van gedachten gewisseld over de branchestandaard. We kwamen tot de conclusie dat ketenpersoneel schaars is en dat we verwachten dat de branchestandaard gaat leiden tot een goede discussie over wat nodig is naar de toekomst toe. “Eerst maar eens onderzoeken en dan verder denken”. Een zorgvuldig en een gedragen proces is hierbij cruciaal. Momenteel doordenken we dit procesontwerp en we leggen dit binnenkort voor aan de betrokken managers. De begeleidingsgroep stelt zorgvuldigheid vóór snelheid!

Naar verwachting starten de bijeenkomsten van de branchestandaard direct na de zomervakantie.


Branchestandaard

De branchestandaard zegt iets over aanwezige kennis en competenties op het niveau van organisaties en samenwerkingsverbanden. Landelijk wordt de branchestandaard door veel medewerkers vooraf spannend gevonden. Deelnemers hebben vooraf het idee dat ze beoordeeld gaan worden. Dat is niet het geval. Omdat het wel vaak het idee is, tekenen opdrachtgevers voorafgaand aan de toepassing van de branchestandaard dat de resultaten niet gebruikt worden voor de beoordeling van medewerkers. Ook worden afspraken gemaakt over de wijze waarop de resultaten inzichtelijk zijn. In de praktijk geldt dat medewerkers langs de meetlat van de BasisOpleiding Riolering gelegd worden. Bijna niemand scoort 100 %. In veel gevallen scoren medewerkers op een aantal onderdelen goed en op de rest veel minder goed. Als men elkaars resultaten ziet, geldt voor de deelnemers vooral als een feest der herkenning. Letterlijke uitspraken zijn vaak “oooh, het is dus bij die anderen ook zo”. Meestal is de schroom bij het zien van elkaars resultaten verdwenen. Het gaat om een vergelijking met “de standaard”. Dat zegt niets over het functioneren van een persoon. Het feit dat een medewerker de baan heeft en meestal al lange tijd zegt veel meer!