Ervaringen samenwerking rond het GRP


We maakten een rondje langs de velden om te horen hoe iedereen de samenwerking rond het GRP (gemeentelijk rioleringsplan) 2.0 ervaart.

“Kruisbestuiving is het toverwoord”

Edwin Griemink Borger Odoorn

“Ja, samenwerken kost tijd en in het begin vroeg ik me wel eens af: wat levert dit op? Inmiddels ben ik enthousiast. Kruisbestuiving is voor mij het toverwoord. We wisselen veel informatie, kennis en standpunten uit. Je krijgt nieuwe inzichten en gezamenlijk heb je nieuwe ontwikkelingen sneller in het vizier. De samenwerking is voor mij het lijntje naar de buitenwereld. We spreken elkaars taal en leren van elkaar. Het mooie is dat er ruimte blijft voor eigen conclusies: ieder mag zijn eigen afslag nemen, de samenwerking is geen keurslijf! Het kernteam is een evenwichtige, mooie club collega’s waarin we begrip hebben voor elkaars lokale situatie en afwegingen”.

Kun je een voorbeeld geven van nieuwe inzichten die je door de samenwerking kreeg?

“Jazeker, denk aan de Sustainable Development Goals die gemeente Hardenberg inbracht. Eerst dacht ik: het is wel heel abstract, maar als ik nu zie hoe we deze global goals heel concreet vertaald hebben in rioleringsdoelen en werkzaamheden dan zie je veel meer het grote plaatje: waar je het voor doet. Een ander inzicht is hoe we klimaatadaptatie een plek geven in het GRP. (gemeentelijk rioleringsplan) Door erover in gesprek te gaan, hebben we nu heel scherp in beeld welke doelen we nastreven en wat we mogen financieren uit de rioolheffing”.

Het karakter van het GRP verandert

Mark Jurjens (Beleidsmedewerker / Projectleider vastgoed & infrastructuur) en Roelof Snijders (teamleider beheer en realisatie) Gemeente Coevorden

Tegenover mij -weliswaar virtueel, maar oké- zitten Mark en Roelof: een nieuwkomer en een ouwe rot in ’t vak. Hoe ervaren zij de samenwerking rond het GRP 2.0?

Mark: ”De samenwerking verloopt heel plezierig. Ik merkte dat we in het begin van het proces wel een beetje aan het zoeken waren rond de abstractere thema´s als de global goals en Omgevingswet. Maar nu wordt het concreet. Ik vind het onderling sparren heel fijn. Zo krijg je goed zicht op ieders werkwijze en leer je van elkaar. Voor mij als junior in het werkveld betekent de samenwerking veel: het is een bron van kennis en collegialiteit”

Roelof: “Laat ik beginnen te zeggen dat de samenwerking je eigen proces vertraagt. Het goede nieuws is dat deze vertraging ruimschoots gecompenseerd wordt door de rijkere input die we gezamenlijk inbrengen. Wat mij in dit proces opvalt is dat het karakter van het GRP verandert. We hebben de visie en doelstellingen verbreed met onder andere duurzaamheid en sorteren goed voor op de Omgevingswet. Ik heb er vertrouwen in dat we straks een goed afgestemd en breed gedragen product hebben liggen. Dat is bestuurlijk ook een pré.”

Dolblij met de global goals

Wiely Luttmer en Bert Rozendaal, senior beleidsmedewerker waterketen waterschap Vechtstromen

Wiely Luttmer en Bert Rozendaal zijn ervan overtuigd dat de samenwerking leidt tot een beter eindproduct. Waar ‘m dat in zit? “Je kijkt over de schutting en praat met je buren. Hierdoor krijg je meer inzicht en maak je steeds bewustere, beter onderbouwde keuzes. De samenwerking houdt je een spiegel voor”, aldus Bert. “Bovendien ontstaat er spin-off: ook over bijvoorbeeld de kosten worden nu gezamenlijke expertsessies georganiseerd. Dat is 100% winst”.

De waterschappers zijn dolblij dat er is gekozen om de global goals als kapstok voor het rioleringsbeleid te hanteren. “Hierdoor is het makkelijker de verbreding op te zoeken”. Wiely geeft aan: “Bij het woord riool zijn we nog vaak geneigd te denken aan een buis onder de grond. Maar het gaat ook (en steeds meer) over ruimtelijke inrichting, duurzaamheid en bovengrondse voorzieningen. Wat mij betreft had het plan op dat vlak nog wat innovatiever en uitdagender gemogen”. Hij lacht en zegt: “Het is een gemeentelijk plan, dus waar bemoei ik me mee? Bovendien kan het waterschap ook nog wel wat leren van het betrekken van partners bij de opstelling van visie beleid. Ik vind het prachtig hoe de gemeenten ons als waterschap hierbij betrekken. We gaan echt met elkaar om als collega’s”.

“We zien dat de gemeentelijke collega’s ontzettend veel op hun bordje hebben liggen. DPRA is erbij gekomen. De integraliteit maakt het werk veeleisender en complexer. De werkdruk is hoog.” vult Bert aan. “Gelukkig zijn de overleggen van het kernteam inspirerend en leuk. We leren van elkaar, maar hebben ook gewoon lol”.

“Het leereffect ontstaat gewoon waar je bij staat”

Arend van de Wetering, gemeente Hardenberg en Ommen

“Samenwerking is net als een relatie. Het is leuk, maar niet altijd makkelijk. Zeker als je elkaar beter leert kennen, kun je erachter komen dat je anders over dingen denkt. Maar door te luisteren en in elkaar te investeren, bereik je diepgang en wordt het steeds meer de moeite waard.” Aan het woord is Arend van de Wetering. “We hebben een mooie mix van mensen in het kernteam, die allemaal een verschillend perspectief inbrengen: er zit chemie in de groep. We zetten elkaar aan het denken en iedereen krijgt zicht op zijn blinde vlekken.”

Arend is te spreken over de samenwerking: “Ook als je kijkt naar DPRA; de klimaatatlas hebben we in een dusdanig tempo en met hoge kwaliteit neergezet; dat hadden we alléén nooit voor elkaar gekregen. En er ontstaat veel bijvangst: in het kernteam wisselen we nu veel meer uit over bijvoorbeeld de aanpak van ingewikkelde aanbestedingen en hoe je tot een realistische kostendekkingsberekening komt. Dat heeft mij zelf geholpen grondiger in de kosten te duiken en deze beter te onderbouwen. Doordat je in gesprek bent, ontstaat dat leereffect gewoon waar je bijstaat. Vroeger stond het GRP nogal op zichzelf, maar nu we aanhaken bij de omgevingsvisie (provinciaal plan waarin de provinciale doelen en belangen staat gedefinieerd, inclusief funtietoekenning) en het omgevingsprogramma komt de samenhang der dingen beter uit de verf: het wordt meer een totaalplaatje”.

“Een beter eindplaatje”

Jan Vos, beleidsadviseur riolering Gemeente Emmen

"Het proces van de samenwerking rond het GRP 2.0 verloopt goed". Aan het woord is Jan Vos, beleidsadviseur riolering van de gemeente Emmen. Hij neemt een bijzondere positie in het kernteam in. De gemeente Emmen is namelijk pas in 2024 toe aan een nieuw GRP en heeft er daarom voor gekozen nu geen GRP op te stellen. "Mijn rol binnen het kernteam is dan ook puur adviserend. Ook wil ik graag leren van dit proces, de succesfactoren en valkuilen eruit halen voor het opstellen van mijn eigen GRP. Zo heb ik door de samenwerking goed zicht gekregen hoe we ons rioleringsbeleid en maatregelen kunnen borgen in de instrumenten van de Omgevingswet. Door nu aan tafel te zitten krijg je mee waar de overeenkomsten en verschillen zitten tussen de gemeenten. Wat mooi is om te zien is dat iedereen in het kernteam zich aan elkaar optrekt: ervaren seniors, nieuwkomers, waterschap en gemeenten onderling. We zoeken elkaar ook buiten de overleggen op. We leren van elkaar, ook omdat iedereen een andere insteek heeft. De ene gemeente kijkt meer met een bestuurlijke bril, de ander meer technisch-operationeel en samen wordt het een beter eindplaatje".

Tot slot Jan, heb je als adviseur van deze club nog een gouden tip?

"Jazeker! Maak van projecten in uitvoering nu goede foto´s. Dan kun je straks je GRP 2.0 opleuken met plaatjes van het prachtige werk dat we doen!"