Even voorstellen… Aad Visser

Gepubliceerd op 12 december 2019

“Samenwerken doe je niet zomaar: het moet iets opleveren. Wát het moet opleveren, dat verschilt. Maar ik ben altijd op zoek naar de gemeenschappelijke drive, de gezamenlijke ambitie. Want dat is wat de partners bindt; een ambitie die voor de betrokken mensen en voor hun organisaties iets betekent.”

Aan het woord is Aad Visser. Aad is de nieuwe projectbegeleider voor SNV. Zijn opdracht is om een nieuw Bestuursakkoord op te stellen voor de samenwerking na 2020.  Samen met zijn vrouw en twee zoons woont hij in het buitengebied van de gemeente Ommen. Zijn drijfveer? “Mensen laten samenwerken”. Marieke Ekelenkamp interviewt hem op een regenachtige maandagmiddag, in het gemeentehuis van Emmen.

Dat klinkt goed Aad, maar hoe doe je dat dan?

“Door met elkaar in gesprek te gaan. Ik houd ervan dat gesprek te faciliteren en ervoor te zorgen dat mensen uit verschillende organisaties met interesse voor elkaar in gesprek gaan. Als we eenmaal het gemeenschappelijk belang boven water hebben, is het zaak om dat goed met elkaar te doorleven. Ik combineer een luisterende houding met confronterend optreden waar nodig. Samenwerking is naar mijn mening vallen en opstaan. Dat hoort erbij. Als je er maar samen van leert. 
Uiteindelijk is het van belang om samen te werken vanuit het gezamenlijke belang. We doen het namelijk voor de kwaliteit van het oppervlaktewater en volksgezondheid. Een goede leefomgeving dus. Om dat te bereiken moet je weten hoe het systeem functioneert. Weersextremen door klimaatverandering maken dat de afvalwaterketen (alle activiteiten tussen drinkwaterwinning en rioolwaterzuivering) een integraal onderdeel van de leefomgeving wordt. We zoeken oplossingen niet meer alleen in buizen onder de grond, maar het is een groter vraagstuk. Meten en monitoren klinkt misschien niet sexy, maar geeft meer inzicht in het functioneren. Dat is het fundament van ons vakgebied”.

Waar heb je al deze wijsheid opgedaan?

“De afgelopen 10 jaar heb ik mij beziggehouden met de implementatie van het Bestuursakkoord Water in verschillende werkregio’s. Zo was ik coördinator afvalwaterteam in de Achterhoek, en werkte ik voor waterschap Rijn en IJssel. Ik heb me altijd op het snijvlak van waterschap en gemeente begeven. Dat speelde zich voornamelijk af in de afvalwaterketen, maar wordt inmiddels steeds verder uitgebreid naar leefomgeving en ruimtelijke adaptatie.”

Wat is jouw opdracht?

“Ik ben procesbegeleider van de zes “hand-in-hand” projecten.  Dit zijn projecten die alles te maken hebben met de manier waarop je de samenwerking organiseert. Denk aan de gezamenlijke inzet van personeel, maar ook: wat is je gezamenlijke ambitie en waar wil je naartoe met elkaar in de toekomst? Ik ga de komende tijd in gesprek met medewerkers, managers en bestuurders om dit op tafel te krijgen. In die zin is de samenwerking rond de nieuwe regionale hoofdpost een perfecte testcase. Daar zit namelijk alles in: leren en experimenteren, inzet van je personeel, bemensing en specialismen etc. Dit alles moet leiden tot een nieuw regionaal bestuursakkoord begin 2021. De uitdaging is om hier ook andere takken van sport bij te betrekken zoals ruimtelijke ontwikkeling en duurzaamheid.”

Wat valt je op binnen SNV?

“Ik ben pas net begonnen, maar wat ik mooi vind om te zien is dat Ruimtelijke Ordening al volop aan tafel zit. Dit tref je in andere regio’s nauwelijks aan. Daarnaast zie ik in de coördinatiegroep een sterke wil om het samen te doen: echt commitment dus. Tot slot zie ik de grote meerwaarde voor alle partners: zij zijn door de samenwerking in staat benodigde expertise en creativiteit in huis te halen om met nieuwe opgaven als klimaatadaptatie om te gaan.”