Met het GRP 2.0 klaar voor de toekomst


Waarom vier keer een Gemeentelijk Rioleringsplan maken als het grotendeels ook samen slimmer kan? Dát is de gedachte achter de samenwerking rond de opstelling van het GRP (gemeentelijk rioleringsplan) 2.0 binnen de Samenwerking Noordelijke Vechtstromen. Bovendien zou het om twee redenen geen routineklusje worden.

Ten eerste heeft de Omgevingswet (inwerkingtreding beoogd in 2022) nogal wat gevolgen voor het GRP. (gemeentelijk rioleringsplan) Een GRP is niet langer verplicht, maar alles wat de fysieke leefomgeving betreft moet wel landen in de instrumenten van de Omgevingswet. Voor riolering betekent dat:

  • doelen en zorgplichten komen straks in de omgevingsvisie (provinciaal plan waarin de provinciale doelen en belangen staat gedefinieerd, inclusief funtietoekenning);
  • de maatregelen en lange termijn kostentoerekening in het omgevingsprogramma;
  • de regels voor inwoners en bedrijven in het omgevingsplan.

Ten tweede wilden we de doelen en maatregelen koppelen aan de Sustainable Development Goals (SDG’s of global goals). De SDG’s zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. Ze zijn afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN) en dienen als mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis. Riolering wordt misschien niet direct in verband gebracht met de SDG’s. Maar als je kijkt naar de bestaansreden en bedoeling van riolering, dan gaat het om: het beschermen van de volksgezondheid en milieu door het inzamelen en transporteren van afvalwater en overtollig regen- en grondwater uit de directe leefomgeving tegen de laagste maatschappelijke kosten. Riolering draagt dus bij aan gezondheid, welzijn, leefbaarheid (wonen, werken, recreëren), een goed vestigingsklimaat, schoon water en aan het beperken van de gevolgen van klimaatverandering.

We hebben de opdracht om een GRP 2.0 op te stellen gezamenlijk aanbesteed. SWECO heeft de opdracht gegund gekregen. Eind 2021 liggen er vier GRP’s met gezamenlijk beleid, maar ook politieke accenten en lokale kleur. Gemeente Emmen krijgt geen nieuwe GRP, wegens een bestaande, actuele GRP tot en met 2024. Gemeente Emmen is wel nauw betrokken bij de opstelling van GRP 2.0 als adviseur.