Stuurgroep staat stil bij stesstest, klimaatadaptatie en communicatie


Stefan Kuks, dijkgraaf van waterschap Vechtstromen, gaf een toelichting op DPRA. “De droogte van 2018 was een reality check. Het wordt voelbaar dat we grote schade oplopen als we niet anticiperen op klimaateffecten. Als overheden moeten we aan de slag om onze leefomgeving klimaatbestendig en waterrobuust in te richten: niet zozeer in het riool, maar zichtbaar vergroenen. Maar we kunnen het niet alleen. Inwoners, bedrijven en grondeigenaren hebben 70% van de ruimte in handen, dus daar ligt ook een opgave. We kunnen helpen door bewustwording en handelingsperspectieven te creëren. De urgentie is groot om hiermee aan de slag te gaan en het is mooi om te zien dat deze onderwerpen aansluiten bij de projecten die al lopen binnen de samenwerking. Juist doordat we ons als Samenwerking Noordelijke Vechtstromen hebben georganiseerd, zijn we in staat om hier op een effectieve wijze mee aan de slag te gaan. We hebben elkaar nodig!”

De stuurgroep gaf verder aan dat zij enthousiast zijn over een gezamenlijke communicatiestrategie Noordelijke Vechtstromen. De meerwaarde van samenwerking is bijvoorbeeld: het formuleren van kernboodschappen, een draaiboek voor een risicodialoog en een strategie voor hoe je de raad, inwoners en stakeholders informeert. Bestuurders hechten er wel aan om met een eigen lokale “saus’’ te communiceren en herkenbaar te blijven als afzender.