WMD Drinkwater bv deelt kennis over cybersecurity

Gepubliceerd op 12 december 2019

Steeds meer processen zijn geautomatiseerd. In alle sectoren van de samenleving, dus ook in de watersector. De afhankelijkheid van ICT groeit nog steeds en daarmee ook de schade die door hackers aan (vitale) belangen kan worden toegebracht. ICT-beveiliging is essentieel, net als een crisisplan voor als het tóch een keertje misgaat. De WMD is expert op dit vlak en helpt SNV om de regionale hoofdpost te beschermen tegen cybercrime.

WMD is hier al heel ver mee, omdat leveringszekerheid en continuïteit in de drinkwatersector hoog op de agenda staan. Dat moet ook wel bij een product dat zó essentieel is voor de volksgezondheid als drinkwater. De drinkwatervoorziening behoort tot de hoogste categorie van de vitale infrastructuur. Een grote verstoring in de levering van drinkwater leidt al snel tot maatschappelijke ontwrichting, ook door gevolgeffecten in andere (vitale) sectoren. Het is daarom van groot belang dat de drinkwatersector zich adequaat beschermt tegen digitale dreigingen en inbreuken.

WMD heeft meegekeken met de aanbesteding en bij de implementatie van de regionale hoofdpost. Hierdoor hebben we adequate maatregelen genomen voor informatiebeveiliging en de periodieke testen. Leverancier Xylem is gecertificeerd op dit punt. Het is de bedoeling om te zijner tijd de procesautomatisering onder de loep te nemen en te zien waar nog eventuele risico’s liggen. En te bedenken met welke maatregelen we die risico’s kunnen beheersen. Vanzelfsprekend blijft WMD met ons meekijken op dit onderwerp, zodat we van deze kennis gebruik kunnen maken en van elkaar blijven leren.