Stuw Junne grondig geïnspecteerd

Gepubliceerd op 22 november 2023

De stuw in Junne is in september grondig geïnspecteerd. Uit de resultaten blijkt dat de stuw nog in goede staat is, maar wel op onderdelen gerenoveerd moet worden. Inmiddels zijn ook de resultaten beschikbaar van de monsters die van de houten fundering zijn genomen. Hiermee is bekend wat de totale staat van de stuw is. Het is duidelijk dat de stuw op een aantal onderdelen moet worden opgeknapt om goed en veilig te kunnen blijven functioneren. Omdat sommige van de benodigde werkzaamheden een lange aanlooptijd hebben, zal het waterschap al snel met de voorbereidingen van de renovatie beginnen.

Bij de inspectie van de stuw in Junne is gekeken naar zowel de delen boven als onder water. Onder water is de inspectie uitgevoerd met behulp van duikers. De stuw heeft geen grote gebreken, is niet verzakt en de fundering is visueel in orde. Wel is er lichte scheurvorming waargenomen in de metselwerkconstructie. Er zijn ook monsters genomen van de houten palen van de fundering. Dat is een essentieel onderdeel van de stuw. In de afgelopen weken zijn de monsters geanalyseerd in een laboratorium. Het laboratoriumonderzoek bevestigt dat ook de houten palen in orde zijn. Het waterschap heeft de gemeente Ommen vervolgens geïnformeerd over de inspectieresultaten, omdat de verkeersbrug van de gemeente bovenop de stuw ligt.

Hoe verder met de stuw

Hoewel de stuw in goede staat is en niet vervangen hoeft te worden door een nieuwe, moet hij wel op een aantal onderdelen worden opgeknapt om goed en veilig te kunnen blijven functioneren. Het betreft hier in hoofdlijn de vervanging van de aandrijving van de stuwkleppen (hier is al een aannemer voor geselecteerd) en het herstel van scheuren en voegwerk.

Het waterschap wil deze werkzaamheden in het laagwaterseizoen van 2024 (tussen april en oktober) uitvoeren. Een aantal onderdelen hebben een lange voorbereidingstijd. Het waterschap gaat dan ook al op korte termijn starten met de voorbereidingen daarvoor.

Nestkasten

Op de stuw zijn nesten van de grote gele kwikstaart aanwezig. Deze nesten zijn beschermd. Omdat de nestelende vogels hinder kunnen gaan ondervinden van werkzaamheden aan de stuw, gaan we een vergunning aanvragen om enkele van de nu nog onbewoonde nesten te mogen verwijderen. In dat kader zullen we ruimschoots alternatieve nestplekken aanbieden, in de vorm van passende nestkasten voor de grote gele kwikstaart. Type en locatie van de nestkasten zijn afgestemd met de omgeving en een expert.

Revisie van cilinders

De aandrijving van de stuwkleppen moet worden vervangen. Om er zeker van te zijn dat de kleppen tot die vervanging goed blijven functioneren, zijn in de afgelopen periode de aanwezige hydraulische cilinders gereviseerd.

Permanente droogzetvoorziening

Het waterschap wil een permanente droogzetvoorziening bij de stuw bouwen. Daarmee kan de stuw eenvoudig worden drooggezet wanneer dat gewenst is. Bijvoorbeeld bij inspecties, herstelwerk of andere werkzaamheden. De procedure (bij de Raad van State) om deze permanente droogzetvoorziening te mogen bouwen loopt nog. Zolang deze procedure loopt zal het waterschap geen werkzaamheden verrichten die met een permanente droogzetvoorziening te maken hebben.