Watersysteemheffing ingezetenen


Waterschappen zorgen voor bescherming tegen wateroverlast, schoon water en voldoende water. Met het beheren van het waterpeil zorgen waterschappen voor goede aan- en afvoer van het oppervlaktewater om wateroverlast en verdroging tegen te gaan.

De waterschappen bewaken ook de dijken langs rivieren en (rand)meren. Tot slot zoeken ze steeds naar nieuwe mogelijkheden om de kwaliteit van het oppervlaktewater op peil te houden of te verbeteren.
Met de watersysteemheffing ingezetenen betalen inwoners mee aan de kosten van deze werkzaamheden.

Wie is belastingplichtig?

Een ingezetene is iedereen die op 1 januari staat ingeschreven in een gemeente. De watersysteemheffing ingezetenen wordt opgelegd per woonruimte. Het aantal mensen dat in die woonruimte woont, is voor deze belasting niet van belang. Zijn er meerdere ingezetenen per woonruimte, dan ontvangt één van hen, volgens het 'Besluit aanwijzing belastingplichtige', het aanslagbiljet op zijn of haar naam.


Meer over

Gemeenschappelijk belastingkantoor

Voor meer informatie, tarieven, betaalwijze en bezwaar kijk u op