Zuiveringsheffing / verontreinigingsheffing


Degene die afvalwater loost op riolering of rechtstreeks op oppervlaktewater ontvangt een aanslagbiljet zuiveringsheffing (de belasting die geheven wordt om het afvalwater te kunnen zuiveren) of verontreinigingsheffing.

Wat is zuiveringsheffing (de belasting die geheven wordt om het afvalwater te kunnen zuiveren)?

Het waterschap dekt met de opbrengst van deze heffing de kosten voor het zuiveren van afvalwater in zuiveringsinstallaties van het waterschap. Alle huishoudens en bedrijven die afvalwater lozen op het riool betalen zuiveringsheffing.

Wat is verontreinigingsheffing?

De opbrengst van deze heffing wordt onder meer gebruikt voor de zorg voor de kwaliteit van het oppervlaktewater. Alle huishoudens en bedrijven die rechtstreeks afvalwater lozen op oppervlaktewater betalen verontreinigingsheffing. Het tarief van de verontreinigingsheffing is gelijk aan het tarief voor de zuiveringsheffing.


Meer over

Gemeenschappelijk belastingkantoor

Voor meer informatie, tarieven, betaalwijze en bezwaar kijkt u op