Schade of overlast melden aan het waterschap


Wanneer u schade of overlast ondervindt, die te wijten is aan handelen of het nalaten van handelen door het waterschap, kunt u dit melden. Ook kan het voorkomen, dat u schade of overlast signaleert, die niet u zelf treft, maar waar het waterschap op moet treden.

Voorwaarden

Aan het melden van schade of overlast zijn geen voorwaarden verbonden.

Aanpak

U kunt uw schade of overlast schriftelijk of telefonisch melden. Uw (schriftelijke) melding wordt zo snel mogelijk naar de juiste afdeling van het waterschap gestuurd. De betreffende afdeling handelt de melding af en neemt desgewenst contact met u op.


Melden schade of overlast

het melden van schade of overlast kunt u schriftelijk, telefonisch of per mailformulier doen. Voor contactgegevens zie