Bezoekersregeling Archief


Wanneer u belangstelling hebt voor de archieven van het waterschap willen wij u graag helpen. We willen u wel vragen met een aantal huisregels rekening te houden.

Ontvangst

U belt voor een afspraak met het volgende telefoonnummer 088 220 33 33. U wordt dan doorverbonden met een medewerker van Informatiebeheer. U kunt dan aangeven waarnaar u precies op zoek bent en eventueel een afspraak maken om het archief een keer te bezoeken. In principe liggen de bezoektijden van maandag tot en met vrijdag tussen 9.30 en 16.00.

Op de dag van de afspraak meldt u zich bij de receptie. U wordt dan opgehaald en ontvangen door een medewerker van de afdeling Informatiebeheer.

Inzien van archiefstukken

Wanneer u bepaalde stukken uit de oude archieven in wilt zien is dat mogelijk. U kunt zelf de inventarissen van een groot aantal van de voorgangers van waterschap Velt en Vecht digitaal bekijken, via www.drentsarchiefnet.nl. Het is echter ook mogelijk een vraag te stellen over een bepaald onderwerp en dan samen met de archiefmedewerker op zoek te gaan naar informatie. Het inzien (en eventueel kopiëren) van de stukken in het waterschapshuis is mogelijk (en gratis).

Voordat u toegang krijgt tot de archiefstukken dient u zich te legitimeren en een ‘gebruiksverklaring’ te ondertekenen. De geraadpleegde stukken moeten dezelfde dag voor 16.00 uur weer worden ingeleverd. U wordt verzocht de stukken voorzichtig te behandelen en in dezelfde volgorde te houden. U mag de archiefstukken niet beschrijven, vouwen, kreuken of op een andere manier beschadigen.

Wat bevindt zich in de archieven?

De informatie die u kunt vinden in de archieven zijn (deels) beschreven in de digitale inventarissen op de eerder genoemde website van het Drents Archiefnet. Op initiatief van de drie noordelijke provincies is een digitaal platform opgezet waarop behalve een interactieve kaart van de (voormalige) waterschappen ook digitale beschrijvende inventarissen van die waterschappen staan. U vindt daar overzichten van oude leggers, bestemmingsplannen, verbeterplannen met betrekking tot wateren, kaartmateriaal, ruilverkavelingen enzovoorts.

Uitzonderingen

De beheerder is bevoegd een verzoek tot raadpleging of gebruik van archiefbescheiden af te wijzen, indien naar zijn oordeel de toestand van de archiefbescheiden zich daartegen verzet of deze aan de verzoeker niet veilig kunnen worden toevertrouwd omdat ze uitgezonderd zijn van openbaar gebruik,mn.

In het eerste geval kan er wel eventueel worden gezorgd voor inzage in een kopie van het oorspronkelijke archiefstuk.

Stukken die volgens de Wet Openbaar Bestuur (WOB) uitgezonderd zijn voor openbaar gebruik zijn persoonlijke beleidsopvattingen, privacygevoelige informatie en stukken die concurrentiegevoelige informatie van bedrijven bevatten.