Innovatiefonds


Het algemeen bestuur van waterschap Vechtstromen heeft een nieuwe Kennis en Innovatie Agenda vast te stellen. Onderdeel daarvan is het Vechtstromen Innovatiefonds dat jaarlijks wordt gevoed met € 1 miljoen. Hiermee wil het waterschap samen met andere overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven investeren in nieuwe kennis en technieken, andere werkwijzen en innovatieve oplossingen die bijdragen aan het versneld realiseren van de opgaven en ambities uit het bestuursakkoord voor onder andere klimaat, waterkwaliteit en duurzaamheid. De Kennis en Innovatie Agenda biedt ruimte om innovaties in de praktijk uit te proberen, daar lessen uit te trekken en deze vervolgens te vertalen naar het dagelijkse werk van het waterschap.

Kijk voor meer informatie op de pagina Vechtstromen innoveert