Klimaatsubsidie


Waterschap Vechtstromen wil graag samen met gemeenten, bedrijven en bewoners werken aan klimaatadaptatie in de gebouwde omgeving. Wij stellen hiervoor subsidie beschikbaar. Deze subsidie wordt verleend aan gemeenten en is bedoeld voor initiatieven in het kader van klimaatadaptatie in steden en dorpen.

Klimaatverandering zorgt hier vaker voor overlast als gevolg van droogte, hitte en hoosbuien. Met slimme, lokale maatregelen kan er iets worden gedaan tegen deze overlast.

Subsidie kan worden aangevraagd via het aanvraagformulier. Het is de bedoeling dat dit formulier door een medewerker van de gemeente wordt ingevuld. De voorwaarden voor subsidieaanvragen staan vermeld in de officiële publicatie.

Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend via klimaatsubsidie@vechtstromen.nl. Ook voor vragen over de regeling kunt u gebruik maken van dit e-mailadres.

Wij zijn ervan overtuigd dat samen met bewoners, bedrijven en gemeenten kan worden gewerkt aan klimaatadaptatie in de bebouwde omgeving!