Brug krijgt tweede leven op RWZI Ootmarsum


Op de rioolwaterzuivering van Ootmarsum hebben we een brug een tweede leven gegeven. Deze brug deed eerst dienst op een nabezinktank van de rioolwaterzuivering van Vriezenveen. Hier is een paar maanden geleden een nieuwe zuivering in gebruik genomen.

Tijdens de sloop van de oude zuivering werd ook de brug van de nabezinktank gedemonteerd. Deze bleek nog in prima staat. Omdat er dit jaar in Ootmarsum een nieuwe nabezinktank is gebouwd, kon deze brug daarom hergebruikt worden. Hiervoor moesten wel een aantal aanpassingen gedaan worden. De firma Lanek uit Hengelo heeft deze aanpassingen gedaan en sinds deze week is de brug geplaatst in Ootmarsum.

Zoals alle overheden heeft ook Vechtstromen de verplichting om in 2050 volledig circulair te werken en daarmee zo min mogelijk CO2 uit te stoten. Daarom grijpen we elke kans op hergebruik aan.

Om wat voor brug gaat het hier eigenlijk?

Bij een brug denken we natuurlijk meteen aan een brug die over het water gaat. In dit geval gaat het om een heel ander soort brug. Het gaat hier om een draaiende brug over de nabezinktank.

In een nabezinktank worden het water en slib gescheiden door middel van zwaartekracht. Het slib  bezinkt naar de bodem van de tank en het schone water gaat vanuit de bovenkant van de tank naar het oppervlaktewater. Om het slib af te voeren, draait er een brug over de randen van de tank die het slib van de bodem schraapt en zo het slib afvoert.

Renovatie rioolwaterzuivering Ootmarsum

Op de rioolwaterzuivering van Ootmarsum wordt dagelijks het afvalwater van huishoudens en bedrijven uit Ootmarsum, Tilligte en Lattrop gezuiverd.

Deze rioolwaterzuivering is gebouwd in 1974 en in 2007 volledig vernieuwd met membraantechnologie. Deze specifieke technologie heeft een theoretische looptijd van ca. 10 jaarjaar en is aan grondige renovatie toe.

De uitvoering van fase 1 is inmiddels afgerond en op dit moment lopen de procedures voor de uitvoering van fase 2. Als alles volgens planning verloopt, zijn de werkzaamheden eind 2023 afgerond. Het doel is de zuivering Ootmarsum zo aan te passen dat deze optimaal functioneert, op een energiezuinige en beheervriendelijke wijze en dat de levensduur van de zuivering verlengd wordt.

We renoveren de komende jaren 13 van onze 23 zuiveringen in ons gebied, om te voldoen aan de toekomstige strengere regelgeving met betrekking tot de waterkwaliteit. De zuivering in Ootmarsum is één van die 13 zuiveringen.