Rioolwaterzuivering Ootmarsum wordt gerenoveerd

Gepubliceerd op 24 november 2021

De zuivering in Ootmarsum is in 2007 vernieuwd en is nu toe aan een grondige renovatie. Er zijn verschillende varianten onderzocht en daaruit is naar voren gekomen dat een conventionele zuivering, zuiveren volgens het biologisch proces, het meeste rendement oplevert.

Wij zijn inmiddels gestart met de voorbereiding voor de aanpassing van deze rioolwaterzuivering en verwachten begin 2022 te starten met de uitvoer van de werkzaamheden. Als alles volgens planning verloopt, nemen deze werkzaamheden ruim een jaar in beslag.

Erik Lievers, lid van het dagelijks bestuur van ons waterschap: “We renoveren de komende jaren 13 van onze 23 zuiveringen in ons gebied, om te voldoen aan de toekomstige strengere regelgeving met betrekking tot de waterkwaliteit”. De zuivering in Ootmarsum is 1 van die 13 zuiveringen en sluit aan op de doelstellingen die passen binnen de bestuursthema’s waterkwaliteit en duurzaamheid.

Met de aanpassing van de zuivering in Ootmarsum, wordt het vuile afvalwater van huishoudens en bedrijven uit Ootmarsum, Tilligte en Lattrop, gemiddeld zo’n 3,3 miljoen liter per dag, weer optimaal gezuiverd, zodat het daarna, via de Wiemselleiding en de Tilligterbeek weer schoon de natuur instroomt.”

50 jaar schoon water

Zo’n 50 jaar geleden werden de meeste rwzi (rioolwaterzuivering)’s gebouwd en is de waterkwaliteit in rivieren, beken en sloten sterk verbeterd. Toch vraagt het realiseren van Europese wetgeving (de Kader Richtlijn Water), nog veel aandacht voor waterkwaliteit en vermindering van vreemde stoffen in onze waardevolle wateren. En omdat in droge tijden onze rioolwaterzuivering soms de enige voeding van de beken is, moet de zuiveringskwaliteit verder omhoog.

Daarom investeren wij de komende jaren fors in aanpassingen en renovaties van 13 van de 23 rioolwaterzuiveringen (rwzi’s) in zuidoost Drenthe, Vechtdal en Twente, die het vieze afvalwater van bedrijven en huishoudens zuiveren.