Kristalbad


Het gebied tussen Hengelo en Enschede en tussen Driene en Twekkelo heet Kristalbad. De naam is afkomstig van het zwembad Kristalbad, dat vroeger op Camping de Zwaaikom lag aan het Twentekanaal.

Een schakel tussen stad en land, droog en nat

Het Kristalbad is uniek, omdat het een oplossing biedt voor:

  • te grote waterafvoer van Enschede naar Hengelo
  • een sterke versnippering van het gebied
  • natuurlijke waterzuivering
  • ecologische verbinding tussen Driene en Twekkelo
  • de behoefte aan meer recreatie

De herinrichting van Enschede-Noord bood de kans het gebied multifunctioneel te ontwikkelen.

Waterberging (vasthouden van water in bergingsgebieden)

In Enschede en Hengelo is weinig ruimte om overtollig regenwater te bergen. Er is een behoorlijk hoogteverschil tussen beide steden en bij hevige regenval loopt het water te snel naar Hengelo. Om in Hengelo de voeten droog te houden, moet het water tijdelijk worden opgevangen. Het Kristalbad biedt ruimte voor 187.000 kubieke meter water.

Zuiver water

Het water in het Kristalbad komt grotendeels van de rioolwaterzuiveringsinstallatie Enschede en stroomt via de Elsbeek het gebied binnen. Schoon gezuiverd water, maar weinig biologisch actief. Om de milieukwaliteit van het water te verbeteren, is de ‘watermachine' aangelegd. Het Kristalbad bestaat uit compartimenten die om beurten worden gevuld, leeglopen en droogvallen. Onder invloed van licht, lucht en plantengroei doet de waterbodem zijn zuiverende werking: het afbreken en omzetten van voedingsstoffen.

Ecologische verbinding

Als ecologische verbindingszone heeft het Kristalbad voor de fauna de functie van zebrapad tussen noordoost en zuidwest Twente. De verwachting is dat de ecologische verbindingszone geschikt is voor belangrijke soorten dieren. Dit zijn onder andere kikkers, salamanders en hagedissen, waterspitsmuis, boommarters, bunzing en de das.

Streepjescode

De ontwerper kreeg ook de opdracht een stevige en duidelijke landschappelijke structuur neer te zetten, maar wel één met respect voor de elementen die aanwezig waren. Vanuit die gedachte is het concept van de ‘streepjescode' ontstaan.

Recreatie

Natuurlijk nodigt het Kristalbad uit om van dichtbij te bekijken. Vanaf de twee uitkijktorens en de paden kan dat prima. Opvallend is dat tussen de uitkijktorens een zichtlijn is opengehouden. Deze symboliseert de voormalige loop van de Elsbeek. Langs het gebied lopen enkele fiets- en wandelpaden. Op het water is een vlonderpad aangelegd. Vanwege natuurbelangen is recreëren alleen toegestaan op de paden.