Samen werkt beter


Vijftien Overijsselse organisaties, waaronder ons waterschap , hebben het akkoord ‘Samen werkt beter' gesloten. Daarmee zetten wij ons gezamenlijk in om de economie en ecologie de komende periode te versterken en nieuwe kansen te creëren door samenwerking en vernieuwing.

Als gelijkwaardige partners dragen wij een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor een juiste balans tussen landbouw, industrie, recreatie en infrastructuur enerzijds en anderzijds natuur, biodiversiteit, water, landschap en cultuurhistorie. Natuur, water en landschap zijn belangrijk voor een goed vestigingsklimaat voor wonen, werken en recreëren. Een sterke economie is een belangrijke drager van natuur, water en landschap.

Meer informatie over Samen werkt beter.

E-magazine Samen werkt beter.