Twents waternet


Het Twents waternet is een professioneel netwerk die op innovatieve en ambitieuze wijze veel resultaat boekt op het gebied van afvalwater in Twente. In dit netwerk werken alle 14 Twentse gemeenten en ons waterschap samen.

Het Twents waternet wil met intensieve samenwerking en slimme maatregelen het afvalwatersysteem optimaal laten functioneren. Het Twents waternet werkt als platform aan de doelstellingen in het akkoord Waterwinst TAAK 2.0, waarbij de Twentse bestuurders er naar streven riolering en afvalzuivering te beheren als één systeem.

Het doelstellingen zijn:

  • In 2020 14,3 miljoen euro besparen op het gebied van riolering en afvalwaterzuivering
  • Kwaliteitsbehoud of -verbetering van afvalwaterketen (alle activiteiten tussen drinkwaterwinning en rioolwaterzuivering) die bijdraagt aan prettige werk- en leefomgeving
  • Minder kwetsbaarheid in de afvalwaterketen realiseren door samenwerking

Samen slimmer met water is de overtuiging van de deelnemers aan het Twents waternet.


Twents-waternet