Onderhoud


Leggerwijziging

In april 2017 heeft het bestuur van Vechtstromen het nieuwe onderhoudbeleid (OOWS) vastgesteld. Vanwege het nieuwe beleid heeft het waterschap het voornemen om 400 kilometer beken en sloten, waarvan het waterschap eigenaar is, over te dragen aan eigenaren met aangrenzend eigendom land.

Heeft u vragen?

Neem dan contact met ons op, telefoonnummer 088 220 33 33  of stuur een e- mail via ons contactformulier.

Informatie over

  • De nieuwe uitgangspunten en beleid
  • Hoe moet ik het onderhoud gaan uitvoeren?
  • Overgangsregeling

Leggerwijziging

Wanneer op de legger?

Gelijkheid in het onderhoudsbeleid

Van de 25.000 km aan sloten, beken, vaarten en rivieren, staan er nu ruim 4500 kilometer beken en sloten op de legger (kaart met watergangen, afmetingen en onderhoudsafspraken die hoort bij de keur), de kaart met watergangen waarvoor het waterschap verantwoordelijk is. Door het nieuwe beleid is 460 kilometer (van de 5.000 km) van de legger gegaan, waardoor de onderhoudsplicht is gewijzigd. Van 380 kilometer is het onderhoud van het waterschap naar de grondeigenaar verschoven. En van 80 kilometer haalde het waterschap het onderhoud naar zich toe. De schouw, in ons noordelijk gebied, is afgeschaft.