Klimaatatlas Twente


In het DPRA (Deltaplan Ruimtelijke Adaptie) staat dat Nederland in 2050 klimaatbestendig en water robuust is ingericht. Om deze ambitie waar te maken moet bepaald worden wat de klimaatopgaven zijn. Een klimaatatlas (ook wel stresstest (onderzoek naar de mate waarin een gebied is voorbereid op de klimaatontwikkeling)) is een passend middel om de klimaatopgaven zichtbaar te maken. Deze brengt de kwetsbaarheden voor weersextremen (hitte, droogte, wateroverlast en overstroming) in beeld, voor zowel het stedelijk- als het landelijk gebied. Conform het DPRA uit 2018 heeft het Twents waternet (14 Twentse gemeenten, provincie Overijssel en waterschap Vechtstromen) in 2019 samen met de betrokkenen in hun gebied een klimaatatlas laten samenstellen. De resultaten van klimaatatlas vormen de basis voor het informeren van inwoners, bedrijven, bestuurders en andere stakeholders. Daarmee beschikken alle betrokkenen over de benodigde informatie om dialogen te kunnen voeren en te komen tot een gezamenlijke aanpak rondom de geconstateerde risico’s.

Klimaatatlas pagina

Het klimaat verandert. We moeten ons samen voorbereiden op extreme weersomstandigheden (hitte, droogte, wateroverlast). Dit vraagt om inzet van iedereen. De klimaatatlas geeft een toekomstbeeld van de mogelijke gevolgen van de klimaatveranderingen in Twente in 2050 als we geen maatregelen treffen. Met behulp van de klimaatatlas gaan we met elkaar in gesprek, om inzichtelijk te krijgen waar maatregelen nodig zijn en wie de maatregelen moet nemen.

De klimaatatlas

Klimaatatlas Verhalen over Twente

Klimaatatlas storymap

Twentenaren zijn trots op hun regio. En terecht, want Twente heeft veel te bieden. Lees in de storymap de achtergrond en verhalen over een veranderend klimaat in Twente.

Klimaatatlas de kaarten

Klimaatatlas kaarten

De kaarten in de klimaatatlas geeft een toekomstbeeld van de mogelijke gevolgen van de klimaatveranderingen in Twente in 2050 als we geen maatregelen treffen.

Vraag en antwoord over de kaarten van de klimaatatlas

Wat kunnen we doen?

stapstenen Berflobeek

Wat doen wij als waterschap en wat kunt u doen om aan te passen aan het veranderende klimaat.