Contactgegevens


Met vragen over de hoeveelheid water, de kwaliteit van het water en de infrastructuur (watergangen, stuwen, gemalen, et cetera) kunt u terecht bij de gebiedsbeheerder van uw gebied. Denk hierbij aan vragen over het waterpeil, maaibeheer, onderhoudswerk of de bestrijding van muskus- en beverratten etc.

Op werkdagen van 8.00-16.30 uur, kunt u uw gebiedsbeheerder telefonisch bereiken op onderstaand telefoonnummer. Buiten deze uren kunt u contact opnemen via de telefooncentrale van Waterschap Vechtstromen, telefoonnummer 088 220 33 33.


Toetsen & vergunnen

Wij helpen u graag verder met vragen over allerlei ontwikkelingen rondom water die op uw bedrijf van belang zijn. Bijvoorbeeld bij uitbreiding en/ of verbouwing van uw bedrijf. Denk hierbij aan het voorkomen van erfafspoeling, het correct bouwen van nieuwe sleufsilo's, actuele wet- en regelgeving en de watertoets.

Contactpersonen

Patricia Rutte Tel: 088 220 33 33, E-mail: p.rutte@vechtstromen.nl

Roel Koekoek Tel: 088 220 33 33, E-mail: r.koekoek@vechtstromen.nl

Handhaving

Onze handhavers letten bij controles onder andere op het bezemschoon houden van uw erf en op het juist toepassen van meststoffen en/ of gewasbeschermingsmiddelen langs oppervlaktewater. Heeft u hier vragen over, bel dan met één van onze handhavers.

Contactpersonen

Henk Langeler Tel: 088 220 33333 , E-mail: h.langeler@vechtstromen.nl

Bestuur en beleid

Leo Heitbrink is contactpersoon voor de landbouw, waar het gaat om zaken die het beleid of het bestuur van Vechtstromen betreffen. Hij is te bereiken via: Tel: 088 220 3333, E-mail: l.heitbrink@vechtstromen.nl