Meten grondwateronttrekkingen


Het klimaat verandert en we krijgen steeds vaker te maken met weersextremen zoals veel regen in korte tijd en langere periodes van droogte. Die korte hevige stortbuien zorgen er niet voor dat het grondwater goed wordt aangevuld. En de droogte vraagt om meer watergebruik. Het gevolg? Er wordt structureel meer water uit de grond gehaald dan erin komt.

Dat vraagt dat we slim moeten omgaan met (grond)water zowel vanuit algemeen als agrarisch belang. Want we willen zo veel mogelijk grip op water zodat er zo lang mogelijk voldoende water is voor iedereen. Om die grip te krijgen is inzicht in ons grondwatergebruik belangrijk; we willen graag weten wat de totale hoeveelheid water is die uit de grond wordt gehaald om zo de impact hiervan te kunnen bepalen.

Als waterschap hebben wij de wettelijke taak om inzicht te hebben in waar grondwaterbronnen liggen en hoeveel water uit die bronnen wordt onttrokken. Op dit moment hebben wij daarvan geen compleet overzicht. Daarom gaan wij in 2025 alle agrarische ondernemers actief benaderen met de vraag om alle grondwaterbronnen inzichtelijk te maken. Want door te meten en registeren weten we veel beter wat de beschikbaarheid van grondwater in ons gebied is. En die gegevens helpen ons bij het verder ontwikkelen van een grondwatersysteem dat meegroeit met de klimaatontwikkelingen. Zodat we ook in de toekomst iedereen zo lang mogelijk van water kunnen voorzien.

Voordat we daadwerkelijk gaan starten, gaan we eerst beginnen met een pilot.

glastuinbouw binnen sproeien gewas uitsnede

Pilot registreren metingen grondwateronttrekkingen

Voordat we in 2025 van start gaan willen we eerst een pilot uitvoeren waarin we gaan onderzoeken wat wel en niet handig is bij het registreren van de gegevens. Registeren doen we door middel van een watermeter en een app. De deelnemers van de pilot krijgen gedurende de testperiode een gehuurde watermeter op de sproei-installatie. Daarnaast wordt er een app geïnstalleerd op de telefoon of tablet. Tijdens de pilotperiode bepalen we samen met de deelnemers de gebruiksvriendelijk van de app en of er eventuele aanpassingen wenselijk zijn. In de app wordt uw bron of bronnen geregistreerd. Daar zijn geen kosten of voorwaarden aan verbonden, ook als u niet-geregistreerde bronnen heeft.

Op het moment dat er beregend gaat worden, moet de deelnemer de app activeren en wordt de beginstand doorgegeven. Na het beregenen moet de eindstand doorgegeven worden.  Wij zijn in deze testfase met name geïnteresseerd of de app goed werkt en of de app voor makkelijk te gebruiken is. Met de meetgegevens, de hoeveelheid m3 grondwater die verbruikt worden doen wij niets in dit testperiode.

De testfase van de app loopt van juni t/m september 2024 en biedt deelnemers een mooie mogelijkheid om mee te denken over de app. Hoe de app werkt, maar misschien zijn er ook wensen over hoe de gegevens voor de bedrijfsvoering gebruikt kunnen worden? Ook dat is een onderdeel van de doorontwikkeling van de app.

Na de pilotperiode gaan we bekijken of deze methode daadwerkelijk geschikt is om verder uit te rollen. In het najaar zijn we voornemens hier fysieke bijeenkomsten voor de organiseren zodat iedereen voldoende ruimte krijgt om vragen te stellen. De uitnodigingen voor deze bijeenkomsten volgen later. Hou deze website goed in de gaten.

Contact

We kunnen ons voorstellen dat u vragen hebt over dit onderwerp. Na de zomervakantie organiseren we bijeenkomsten waar we uw vragen gaan beantwoorden. Heeft u nu al een vraag? Neem dan gerust contact met ons op. U kunt telefonisch contact opnemen met projectleider Michel de Waal of  Roel Koekoek via 088-220 33 33. Wij zijn ook per mail te bereiken via agrarisch@vechtstromen.nl.

bijsnijden foto- sloot er afBeregenen grasland Sproeien uitsnede