Aanpassing teeltvrije zone als alternatief voor drukregistratie langs oppervlaktewater

Gepubliceerd op 17 februari 2021

Om drift bij bespuitingen van gewasbeschermingsmiddelen te verminderen moeten in bepaalde gevallen veldspuiten worden uitgevoerd met een drukregistratiesysteem. Als alternatief voor een drukregistratiesysteem kan langs een watervoerende sloot de teeltvrije zone verdubbeld worden. Voor droge sloten geldt met ingang van 1 januari 2021 als alternatief een vaste teeltvrije zone van 75 centimeter voor alle gewassen.

Om de kwaliteit van het oppervlaktewater te beschermen staan in het  ‘Activiteitenbesluit (besluit van de minister op basis waarvan vergunningverlening plaatsvindt.) Milieubeheer’ regels over driftreductie, drukregistratievoorziening (DRV) en de teeltvrije zone. Met een DRV kan worden aangetoond dat bij toepassing van gewasbeschermingsmiddelen (gbm) de juiste spuitdruk wordt gehanteerd, waardoor drift voldoende wordt gereduceerd. Een DRV is verplicht bij gebruik van een spuitdoppen tussen de 2 en 3 bar en bij lucht-vloeistof mengdoppen. (zie DRD­-lijst helpdesk water).

Alternatief watervoerende versus droge sloten

Als alternatief voor een DRV kan langs een watervoerende sloot de teeltvrije zone verdubbeld

worden. Dit gold ook voor droge sloten. Om de regel langs droge sloten te vereenvoudigen geldt, vanaf 1 januari 2021, als alternatief voor de verplichte DRV een vaste teeltvrije zone van 75 centimeter voor alle gewassen. Een droge sloot is een watergang die van 1 april tot 1 oktober droog staat.

Voorbeeld

Voor aardappels houdt dit in dat langs een droge sloot eerder een teeltvrije zone van 1,5 meter werd aangehouden. In de nieuwe situatie is dat nu 75 cm. Voor grasland en braakliggend land langs een droge sloot gaat de teeltvrije zone daardoor echter juist omhoog van 50 cm naar 75 cm. Voor watervoerende sloten geldt nog steeds een verdubbeling, zie tabel.

Soort teelt

Drift-reductie

Watervoerende sloot

Droge sloot*

Zonder DRV

Zonder DRV

Overzicht teeltvrije zone  vanaf teeltseizoen 2021

Intensief bespoten gewassen 1

75%

150 cm

300 cm

0 cm

75 cm

Intensief bespoten gewassen 1

90%

100 cm

200 cm

0 cm

75 cm

Overige gewassen 2

75%

50 cm

100 cm

0 cm

75 cm

Braakliggend land

75%

50 cm

100 cm

O cm

75 cm

1 Aardappelen, uien, bloembollen en bloemknollen, aardbeien, asperges, prei, schorseneren, sla,

wortelen, vaste planten en boomkwekerijen.

2 Suikerbieten, granen, witlofpennen, mais, spruitkool, grasland (gras in teeltvrije zone toegestaan),


teelt