Bespuiting mais; let op bufferstrook!

Gepubliceerd op 22 mei 2024

Wij hebben geconstateerd dat bij veel percelen tot op de insteek mais gezaaid is. Enkele loonwerkers hebben ons benaderd en gevraagd hoe hier mee om te gaan. Bespuit men het hele perceel mais of zijn er bufferzones die moeten worden aangehouden? Belangrijk is dat de loonwerkers goed afstemmen met de agrariër hoe breed zijn bufferstrook is, zodat er geen bespuiting plaatsvindt op een bufferstrook.

Bij een foutieve bespuiting kan dat namelijk leiden tot een boete voor zowel agrariër als loonwerker èn verontreiniging van de watergang als er afspoeling plaatsvindt. En dat zou jammer zijn voor alle partijen.

Vechtstromen is geen bevoegd gezag voor bufferstroken op zich, maar als een onterechte bespuiting leidt tot verontreiniging van oppervlaktewater dan kan dit wel een boete tot gevolg hebben. Wij voorkomen dat echter liever, vandaar dat we hier nogmaals op attenderen.