Gescheiden afvoer van perssappen, percolaat en hemelwater

Gepubliceerd op 19 december 2019

Schoon regenwater mag worden geloosd op het oppervlaktewater. Voor perssap en percolaat uit de gras- en maïskuil geldt dat niet. Perssappen en percolaat komen vooral vrij bij de opslag van snijmaïs en natte bijproducten. Er is speciale regelgeving van toepassing  voor  sleufsilo’s. Binnen Landbouw op peil Vechtstromen Overijssel zijn er subsidiemogelijkheden bij passende maatregelen.

Bij maatschap Huisken in Breklenkamp hebben ze onlangs gebruik gemaakt van deze subsidiemogelijkheid om een sleufsilo met gescheiden waterafvoer te laten bouwen. Onder de sleufsilo is een afwateringssysteem aangelegd met in het midden in de lengte diverse afvoerputten. De putten onder het voer en de eerste vrije put waarin nog perssap en percolaat kunnen  afstromen, worden naar een aparte opslagkelder geschakeld. Daarna kan het worden uitgereden over het land. De andere putten, die in principe alleen schoon hemelwater (regen en sneeuw) afvoeren, kunnen zo worden ingesteld dat ze naar de sloot afvoeren. Zo zorgt Robert Huisken er voor dat het oppervlaktewater rondom zijn bedrijf schoon blijft.

Wanneer u vragen heeft over dit onderwerp, dan kunt u een contact opnemen met Roel Koekoek.

r.koekoek@vechtstromen.nl

088 220 33 33


De sleufsilo van Robert Huisken heeft in het midden diverse afvoerputten, die het water gescheiden kunnen afvoeren.