Drukregistratievoorziening bij neerwaartse spuittechnieken

Gepubliceerd op 20 februari 2019

Het Activiteitenbesluit (besluit van de minister op basis waarvan vergunningverlening plaatsvindt.) milieubeheer stelt eisen aan de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen in de open teelt en er geldt een verplichting voor het hebben van een drukregistratievoorziening. Voor actuele en overzichtelijke berichtgeving verwijzen wij u naar de site van Helpdesk Water.

Kort samenvattend komt het op het volgende neer:

  • doppen die zijn goed gekeurd als driftarm tot een druk van 2 bar, mogen niet meer worden gebruikt. Deze doppen worden in de praktijk meestal toegepast met een hogere spuitdruk en zijn dan niet driftarm en worden daarom van de lijst gehaald. Dit zijn de doppen die oranje zijn weer gegeven op de DRD-lijst.
  • tussen 2 en 3 bar is een drukregistratievoorziening verplicht. Degene die dit niet wil heeft de volgende mogelijkheden:
  • andere doppen gebruiken die zijn goedgekeurd met een spuitdruk vanaf 3 bar
  • een spuitmachine gebruiken die de drift extra tegengaat, zoals bv sleepdoek, wavesysteem, wingsprayer, verlaagde spuitboom. Die technieken staan op de DRT lijst op de helpdesk water.
  • de aan te houden teeltvrije zone te verdubbelen.

Hulpmiddel

Er is een bewerkte DRD-lijst waarin onderstaande uitsplitsing is gemaakt en in kleur is aangegeven wat de veranderingen zijn:

P.S.

  1. Check altijd eerst het gebruiksvoorschrift van het gewasbeschermingsmiddel. Bijvoorbeeld Challenge: in aardappelen geldt een teeltvrije zone van 1.50 m (bij 2 l/ha) en 3 meter (bij 3 l/ha). Bij toepassen van een driftreducerende dop van 95% mag u bij Challenge een teeltvrije zone van 1 meter aanhouden, zowel bij 2l/ha als 3l/ha.
  2. En kijk daarna naar de driftreducerende dop. Bij gebruik van 90% doppen kunt u op grond van het Activiteitenbesluit in bepaalde gewassen de teeltvrije zone versmallen tot 1 meter (zie artikel 3.78 tot en met 3.83 van § 3.5.3 van het Activiteitenbesluit).

Op- en zijwaartse spuittechnieken

Voor op- en zijwaartse spuiten van appelen, peren en overige pit- en steenvruchten met een axiaal- of dwarsstroomspuit is een drukregistratievoorziening verplicht wanneer spuitdoppen worden gebruikt die driftarm zijn bij een spuitdruk lager dan 5 bar.

Spuittechniek met luchtondersteuning1


Meer weten?

Wilt u meer informatie over spuittechnieken, en – doppen in relatie tot drukregistratievoorziening, dan kun u contact opnemen met de heer R. Koekoek (088 220 33 33) of de heer H. Langeler 088 220 33 33) van waterschap Vechtstromen. Kijk ook eens op www.spuitdoppenkeuze.nl.

drukregistratie meter

Drukregistratiemeter