Toepassen absorberende onderlaag bij inkuilen heeft positief effect op waterkwaliteit


Wanneer perssappen of percolaat in het oppervlaktewater terecht komen ontstaat er zuurstofgebrek en sterft het leven in het water af. Het rottingsproces leidt vervolgens tot een zuurstofloze ‘stinksloot'. Een ander probleem met perssappen is de lage zuurgraad (pH van ongeveer 5). Ook dit leidt tot sterfte van het waterleven. Een absorberende onderlaag onder het kuilvoer houdt perssappen vast, voorkomt zo het wegstromen en bevordert ook nog eens de voederwaarde van het kuilvoer.

Percolaat ontstaat wanneer hemelwater (regen en sneeuw) in contact komt met onafgedekt voer of voerresten. Perssappen ontstaan bij het fermentatieproces van ruwvoer en bevatten, net als percolaat, hoge concentraties aan voedingsstoffen. Hoe beter de omstandigheden zijn bij het inkuilen, hoe minder perssappen er ontstaan. Zijn er relatief veel perssappen, dan zullen die uit de kuil vrijkomen. Vooral bij (natte) bijproducten, zoals aardappelvezels, bierbostel en bietenperspulp, komen nogal eens perssappen vrij.

Absorberende onderlaag

Een absorberende onderlaag onder het kuilvoer houdt perssappen vast. Dit bevordert de voederwaarde in het kuilvoer en het sap kan niet wegstromen. In de meeste gevallen is een absorberende onderlaag van ongeveer 15 tot 20 centimeter voldoende dik. Deze goedkope en praktische oplossing draagt bij aan een betere waterkwaliteit. Mochten er ondanks de onderlaag toch nog perssappen vrijkomen, vang ze dan op en voorkom zo dat deze in de sloot terecht komen.

Diverse geschikte producten

Er zijn diverse geschikte absorberende producten, zoals stro, graszaadhooi, luzerne, droge graskuil of gedroogde bietenpulp. De veehouder kiest wat hem het beste uitkomt. Vindt inkuilen plaats als het regent, dan is het verstandig om vlak voor het inrijden de onderlaag aan te brengen. Die moet dan uiteraard wél beschikbaar zijn.

Meer weten?

Kijk op deze website voor meer informatie over erfafspoeling bij de veehouderij Kuilvoeropslag. Daar staat een video over oplossingen voor veel voorkomende erfemissies vanuit de veehouderij. Wanneer u vragen heeft over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen via ons contactformulier.