Vernieuwde STORL-regeling: inzameling lege verpakkingen en resten gewasbeschermingsmiddelen


In 2023 is de vernieuwde regeling van Stichting Opruiming Restanten en Lege Verpakkingen in de Landbouw (STORL) van start gegaan. Deze regeling houdt in dat agrarische ondernemers in de open teelten en glastuinbouw en loonwerkers kosteloos lege én gespoelde plastic cans (verpakkingen) van gewasverzorgingsproducten kunnen inleveren. Deze inzameling gebeurt elk jaar, dus ook in 2024 en daarna.

Inzameling resten gewasbeschermingsmiddelen

In 2024 gaat de STORL-regeling een volgende fase in: dan worden ook de resten van gewasbeschermingsmiddelen ingezameld. Tot 50 kg/liter per afhaaladres gebeurt dit kosteloos. Bij grotere hoeveelheden zijn de kosten voor de agrarische ondernemer of de loonwerker. De inzameling van resten gewasbeschermingsmiddelen is 1 keer per 2 jaar, dus de volgende inzameling is in 2026.

Deelname aan inzameling

Agrarische ondernemers en loonwerkers moeten zich bij STORL aanmelden: www.storl.nl. Op deze website staat alle informatie die nodig is voor beide inzamelingen.

Schoon oppervlaktewater

De inzamelingsacties vanuit STORL voorkomen dat resten van gewasbeschermingsmiddelen in de leefomgeving en dus in het oppervlaktewater terechtkomen. Daarom ondersteunen de waterschappen deze inzamelingsacties.

STORL

Deze stichting is een samenwerking van de volgende vier partijen: CropLifeNL (gewasbeschermingsproducenten), Agrodis (distributeurs), LTO (land en tuinbouw organisatie) Nederland en CUMELA (loonwerk).