Teeltvrije zone en spuitdrukregistratie


Om de kwaliteit van het oppervlaktewater te beschermen staan in het Activiteitenbesluit (besluit van de minister op basis waarvan vergunningverlening plaatsvindt.) milieubeheer regels over de teeltvrije zone, driftreductie en de drukregistratievoorziening (DRV).

Voor actuele en overzichtelijke berichtgeving kunt u vind via Iplo informatie leefomgeving.

Teeltvrije zone

Voor het toepassen van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen naast oppervlaktewater gelden extra eisen ondanks gebruik van drift reducerende maatregelen. Zo geldt dat een strook land naast oppervlaktewater niet mag worden bespoten of bemest. Deze teeltvrije zone mag men ook niet gebruiken voor het telen van een gewas. Afhankelijk van het hetzelfde gewas is de teeltvrije zone breder of smaller.

Gewas

Driftreductie

Teeltvrije zone

Overzicht afstand teeltvrijzones bij verschillende gewassen

Intensief bespoten gewassen 1

75%

150 cm

Intensief bespoten gewassen 1

90%

100 cm

Overige gewassen²

75%

50 cm

Braakliggend land

75%

50 cm

Biologische teelt

75%

0 cm

1 Aardappelen, uien, bloembollen en bloemknollen, aardbeien, asperges, prei, schorseneren, sla, wortelen, vaste planten en boomkwekerijen.

2 Suikerbieten, granen, witlofpennen, mais, spruitkool, grasland (gras in teeltvrije zone toegestaan),

De teeltvrije zone langs watergangen die van 1 april tot 1 oktober droog staan (droge sloot) is vanaf 1 januari 2023 100 cm. Bij bespuitingen moet altijd een kantdop worden toegepast, zowel langs een watervoerende als een droge sloot.

Drukregistratievoorziening

Met een drukregistratievoorziening (DRV) kan worden aangetoond dat bij toepassing van gewasbeschermingsmiddelen de juiste spuitdruk wordt gehanteerd, waardoor drift voldoende wordt gereduceerd. Het hebben van een DRV is vanaf 1 januari 2020 in bepaalde gevallen verplicht, zoals hieronder in de tabel is weergegeven:

Wanneer is een DRV verplicht

Standaard veldspuit en spuitdoppen (DRD-lijst)

DRV-plicht?

Toepassen van machines die extra drift tegengaan (DRT lijst)

Spuitdoppen met maximaal toegestane spuitdruk vanaf 2 bar tot 3 bar

Ja

Spuitdoppen met maximaal toegestane spuitdruk vanaf 3 bar en hoger

Nee

Luchtvloeistofmengdoppen

o.a. Agrifac HTA, Cleanacres Airtec, John Deere Twin Fluïd en TeeJet AirJet

Ja

o.a sleepdoek, wavesysteem, wingsprayer, verlaagde spuitboom. (check altijd actuele DRT lijst op de helpdesk water en of neem contact met het waterschap r.koekoek@vechtstromen.nl)

Nee

Alternatief DRV

Bij geen DRV plicht gelden de afstanden van de teeltvrije zones zoals boven aangegeven in de tabel onder Teeltvrije zones.
Als u wèl een DRV plicht heeft en u wilt geen drukregistratiesysteem aanschaffen, dan kan als alternatief langs een watervoerende sloot de teeltvrije zone verdubbeld worden. Voor droge sloten geldt een vaste teeltvrije zone van 100 centimeter voor alle gewassen.

Gewas

Driftreductie

Teeltvrije zone met DRV

Teeltvrije zone zonder DRV

Teeltvrije zones (3 meter) langs een watervoerende sloot, bij terugvaloptie van 1 meter en kleiner geldt:

Intensief bespoten gewassen 1

75%

150 cm

300 cm

Intensief bespoten gewassen 1

90%

100 cm

200 cm

Overige gewassen 2

75% / 90%

50 cm

100 cm

Braakliggend land

75%

50 cm

100 cm

1 Aardappelen, uien, bloembollen en bloemknollen, aardbeien, asperges, prei, schorseneren, sla, wortelen, vaste planten en boomkwekerijen.

2 Suikerbieten, granen, witlofpennen, mais, spruitkool, grasland (gras in teeltvrije zone toegestaan)

Kijk ook eens bij de veel gestelde vragen over DRV op de site van infomil Drukregistratievoorziening - Helpdesk water (zie rechterkolom FAQ DRV).

Activiteitenbesluit (besluit van de minister op basis waarvan vergunningverlening plaatsvindt.) en teeltvrije zones

In het Activiteitenbesluit milieubeheer is opgenomen hoe breed de teeltvrije zone is voor verschillende gewassen via Besluit activiteiten leefomgeving.


Zie ook de filmpjes met

Aanvullende eisen op etiket leidend!!

Op het wettelijk gebruiksvoorschrift van gewasbeschermingsmiddelen staan steeds meer aanvullende eisen zoals hogere driftreductie èn teeltvrije zones vermeld. Hierbij geldt dat de strengste aanvullende eis leidend is! Houd dus bij het zaaien of poten rekening met de middelen die u later in het seizoen gaat toepassen.

Het Gebruiksvoorschrift van elk gewasbeschermingsmiddel kunt u vinden in de toelatingendatabank.  Zie hiervoor de website.