Stroom maken uit poep


Het zuiveren van afvalwater levert een restproduct op; slib. Op onze zuiveringen in Emmen en Hengelo winnen we uit dat slib biogas waar we vervolgens stroom van maken.

De installatie in Hengelo is heel groot, daarom noemen we deze installatie de Energiefabriek.

Alle slib van onze 20 Twentse zuiveringen gaat naar de Energiefabriek en met een speciaal soort hogedrukpan, halen we er extra veel biogas uit. Dat levert tot 20.000 kuub biogas per dag op, waarmee we 16 miljoen kWh aan stroom produceren. Genoeg voor de zuivering en nog eens 3.500 huishoudens.

De schaalgrootte in Emmen is kleiner. Daar wordt het eigen slib en die van onze twee andere zuiveringen in Zuidoost-Drenthe, Sleen en Coevorden, verwerkt. Door de kleinere hoeveelheid slib is de toepassing van de techniek van de hogedrukpan niet rendabel. Toch maken we ook op de zuivering in Emmen stroom uit poep; 27.000 kWh per dag. Daarmee wekken we toch maar mooi zo’n 60% van de stroom die we op de zuivering gebruiken zelf op.