De werking van een rioolwaterzuivering in een paar stappen


Stap 1: Grof afval uit het water

Via het riool gaat het vieze water van huizen en bedrijven naar de rwzi (rioolwaterzuivering) in de buurt. In dit vieze water zit heel veel vuil. Op de rwzi wordt al het grove vuil uit het rioolwater gehaald. Dit gebeurt door een grote hark, een roosterhark. Dit rooster haalt alle delen groter dan een doperwt uit het vieze afvalwater.

Stap 2: het water gaat omhoog

Het afvalwater wordt nu met de vijzel omhoog gebracht naar het hoogste punt van de rioolwaterzuivering. Het water kan nu naar de volgende stap op de rwzi stromen.

Stap 3: zand uit het water

Het afvalwater dat door het rooster is gegaan, gaat door naar de zandvanger. In deze bak zakt al het zand naar beneden en dat zand wordt uit het afvalwater gehaald.

Stap 4: Slib zakt naar de bodem

Na de zandvanger komt het afvalwater bij de voorbezinktank. Hier ligt het afvalwater een tijdje stil, zodat het slib, dan zijn kleine poepdeeltjes en ander zware delen, naar beneden zakken. De lichte deeltjes, zoals vet, drijven naar boven.

Stap 5: bacteriën zuiveren het water

Het grofste vuil en de zware deeltjes zijn nu uit het afvalwater, maar het afvalwater is nog steeds vies. Dit vieze water gaat naar de beluchtingstank. In deze tank eten bacteriën de vieze deeltjes uit het afvalwater op.

Stap 6: water terug in de natuur

In de volgende stap, de nabezinktank, zakken de volgegeten bacteriën naar de bodem. Ze worden van de bodem afgeveegd en weer teruggebracht naar het begin van de rioolwaterzuivering om daar opnieuw het vieze afvalwater schoon te maken.

Het water dat nu overblijft is schoon genoeg en wordt teruggegeven aan de natuur. Het is geen drinkwater, daar zorgt het drinkwaterbedrijf voor.