Tijdelijke opdrachten

Gepubliceerd op 25 september 2023

Soms ontstaat er een behoefte aan tijdelijke externe inhuur om knelpunten in de formatie op te vangen, door fluctuatie in het werkaanbod of specifieke of specialistische kennis. Voor de invulling van deze tijdelijke inhuur maken wij gebruik van de diensten van externe partijen. Bij inhuurvragen t/m schaal 8 maken wij gebruik van raamcontractanten voor 3 percelen: Administratief, Groen en Technisch. Inhuurvragen vanaf schaal 9 worden via brokerdienstverlener uitgevraagd.

Inhuurvragen t/m schaal 8

Administratief: Tempo Team

Tempo Team ondersteunt het waterschap bij de invulling van tijdelijke algemeen administratieve vacatures vanaf LBO t/m MBO+ niveau. Om in aanmerking te komen voor een tijdelijke functie kunt u zich als werkzoekende in laten schrijven bij Tempo Team.

Groen: ABEOS en Globen Personeel

ABEOS en Globen Personeel ondersteunen het waterschap bij de invulling van tijdelijke vacatures in de groene sector vanaf LBO t/m MBO+ niveau. Om in aanmerking te komen voor een tijdelijke functie kunt u zich als werkzoekende in laten schrijven bij ABEOS of Globen Personeel.

Technisch: Tect, Target en Erick

Tect, Target en Erick ondersteunen het waterschap bij de invulling van tijdelijke technische vacatures vanaf LBO t/m MBO+ niveau. Om in aanmerking te komen voor een tijdelijke functie kunt u zich als werkzoekende in laten schrijven bij Tect, Target of Erick.


Inhuurvragen van schaal 9 via brokerdienstverlener

Draaistuw Peilbeheer 1[1]

Waterkracht heeft regelmatig behoefte aan externe inhuur van diverse expertise en capaciteit. Het betreffen doorgaans functies op HBO/WO niveau vanaf schaal 9 (CAO) en hoger. Voor de invulling van deze behoefte heeft Waterkracht gekozen voor een brokerdienstverlener. Na een Europese aanbesteding is de gunning verleend aan HeadFirst.

Waterkracht nodigt geïnteresseerde partijen uit (zowel ondernemingen, als ZZP'ers) om zich bij HeadFirst in te schrijven voor de volgende vakgebieden:

  • Bedrijfskundig / Personeel & Organisatie
  • Communicatie
  • Facilitair
  • Financieel
  • ICT / Documentaire Informatievoorziening
  • Inkoop
  • Ruimtelijke ordening / Natuur / Milieu
  • Technisch
  • Management

Registratie is gratis en geeft toegang tot alle opdrachten voor de waterschappen die via HeadFirst worden aangeboden. Als uw onderneming nog niet is geregistreerd, dient u deze eenmalig te registreren via: https://waterkracht.select.hr. Dit is tevens het platform waar alleen de opdrachten van de deelnemende waterschappen staan gepubliceerd.