Polder Ossehaar wordt noodberging


Ons klimaat verandert. Dat kan perioden van hevige neerslag met zich meebrengen. Om dat extra water te kunnen opvangen, hebben waterschap Vechtstromen en verschillende gemeenten een aantal plekken aangewezen als ‘noodopvang’. De polder Ossehaar, nabij Coevorden, is daar één van. Dit jaar start de verdere voorbereiding om de polder voor deze functie geschikt te maken.

Meer ruimte voor water, daaraan wordt in heel Nederland al een flink aantal jaren gewerkt. Die extra ruimte is nodig om wateroverlast te voorkomen. Want de verwachte klimaatverandering kan problemen op dat gebied met zich meebrengen. En dus zijn ook in het gebied van waterschap Vechtstromen, plannen gemaakt voor aanpassingen aan het watersysteem.

Berging bij extreem natte situaties

Eén van de aanpassingen is de realisatie van het noodbergingsgebied Ossehaar bij Coevorden. Dit gebied ten oosten van Coevorden, langs het Stieltjeskanaal, biedt goede mogelijkheden om in perioden van extreme neerslag overvloedig water tijdelijk op te vangen. Hiermee kan worden voorkomen dat via het Stieltjeskanaal teveel water Coevorden instroomt en dat inwoners en bedrijven met wateroverlast te kampen krijgen. Zo’n extreem natte situatie zal gemiddeld één keer per 75 jaar of minder voorkomen. Het hele gebied, ruim 60 hectare groot, kan dan worden ingezet als noodberging. De waterstand in het gebied kan oplopen tot maximaal NAP +10,50 m. Dat betekent dat je er maar liefst 430.000 m3 water kwijt kunt.

Klaar in 2019

Om van de polder Ossehaar een noodbergingsgebied te maken, moet waterschap Vechtstromen eerst nog de laatste stukken grond aankopen en ruilen. Dat gaat dit jaar gebeuren. In 2018 en 2019 wordt het gebied vervolgens geschikt gemaakt voor haar rol als ‘noodopvang’.