Werkzaamheden uitgevoerd aan de Regge


Bij onderzoek aan de Regge hebben we geconstateerd dat de ‘tijdelijke’ stuw Exoo benedenstrooms uitspoeling had. Omdat de grootte van de uitspoeling niet duidelijk was zijn we meteen gestart met herstelwerkzaamheden. Deze zijn de afgelopen weken uitgevoerd.

Technisch gezien was het ook een goed moment om de werkzaamheden uit te voeren. Door de regen van de afgelopen periode was het systeem namelijk goed gevuld en ook de kleinere watergangen hadden een hoog peil. Tevens werd er weinig neerslag verwacht, die overlast had kunnen opleveren. Wel hadden de werkzaamheden een gevolg voor de waterstanden op sommige delen van de Regge. Het peil is vanwege de werkzaamheden 7 dagen lager geweest. Door het schot in de stuw terug te plaatsen is het peil binnen 1 dag weer op niveau gekomen. Dit door de aanvoer van water uit bovenstrooms gebied en de inlaat van water vanuit de zijtak van het Twentekanaal.

In de periode dat de Regge wat lager stond, hebben we gezien dat gewenste vegetatie zoals waterpest het goed doet. Deze begroeiing zorgt er voor dat de Regge langzamer gaat stromen en dat het water een beetje ‘gestuwd’ wordt. Daarmee kan het peil op natuurlijke wijze wat verhoogd worden en houdt de rivier meer water vast, dat we in droge tijden goed kunnen gebruiken.