Woekerende waterplanten in Oranjekanaal


Deze dagen zijn verschillende maai- en harkboten voor ons waterschap te zien in het Oranjekanaal tussen de Orveltersluis en de Achterwijk. In totaal zijn straks 4 maaiboten aan het werk om woekerende waterplanten uit het water te halen. Dit zijn de exotische waterplanten Ongelijkbladig Vederkruid en Waterwaaier.

Deze planten horen niet thuis in Nederlandse buitenwateren. Dit zorgt ervoor dat de aanvoer van water door het kanaal vertraagt. Daardoor zakt het waterpeil wat lastig is voor boeren die willen beregenen. En dit maakt het lastig om water naar andere watergangen brengen zoals de Sleenerstroom. De extra kosten van het opruimen zijn zo’n € 55.000

Geen exoot in de sloot

Exotische waterplanten horen niet thuis in Nederlandse watergangen zoals sloten, rivieren en kanalen. Exoten (niet inheemse planten en dieren) zijn dieren, planten en micro-organismen die van nature niet voorkomen in Nederland, maar door menselijk toedoen in bijvoorbeeld beken en sloten terecht zijn gekomen. Ze groeien bij warm weer zo explosief dat inheemse, Nederlandse, planten geen kans meer maken. Ook sluiten ze hele sloten en beken af, waardoor vissen in het nauw komen en we bovendien daar geen water meer aan en af kunnen voeren.

In mei heeft de maaiboot voor ons waterschap al een keer door het Oranjekanaal gevaren om deze exotische waterplanten weg te halen. Helaas lukt dat bijna nooit helemaal waardoor deze snel woekerende planten opnieuw hun gang konden gaan en ze nu opnieuw uit het water gehaald moeten worden. Gooi daarom nooit vijverplanten in een sloot of ander buitenwater.

Wat kunt u zelf doen?

  • “Geen exoot in de sloot”, dus gooi overtollige waterplanten in de groen container. Ze kunnen namelijk uitgroeien tot een plaag.
  • Gebruik inheemse waterplanten in uw vijver of aquarium dat ook nog eens goed is voor de biodiversiteit.