Vechtstromen ondertekent DAW-overeenkomst


Op 15 oktober hebben de provincie Drenthe en de Drentse Waterschappen de bestuursovereenkomst Deltaplan Agrarisch Waterbeheer ondertekend. Het DAW (Deltaplan Agrarisch Waterbeheer)-programma in de provincie Drenthe blijft hiermee tijdens een transitieperiode beschikbaar voor initiatieven vanuit de agrarische sector.

De DAW (Deltaplan Agrarisch Waterbeheer)-regeling is een laagdrempelige regionale regeling in de provincie Drenthe, waarmee de agrarische sector financiële steun kan ontvangen voor het uitvoeren van bovenwettelijke projecten. Het waterschap realiseert met DAW-projecten doelstellingen die zijn gericht op het bevorderen van de waterkwaliteit en de waterkwantiteit. De regionale DAW-regeling voor de programmaperiode 2014-2020 is echter afgelopen. Omdat het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouw Beleid voor de periode 2021-2027 nog niet is gestart, hebben het Rijk, de provincies en de waterschappen een transitieperiode ingesteld voor de jaren 2021 en 2022. Om dit te bekrachtigen hebben de provincie Drenthe en de Drentse Waterschappen nu een bestuursovereenkomst getekend. Voor Vechtstromen is hiermee gedurende de transitieperiode een bedrag gemoeid van 227.900 euro.


Dagelijks bestuurder Wim Stegeman ondertekent de DAW (Deltaplan Agrarisch Waterbeheer)-bestuursovereenkomst voor de transitieperiode 2021-2022. De ondertekening vond plaats bij Maatschap G.K. Brink en E. Brink Rozenveld in Zeijen.