Meldingen helpen om verdere schade te voorkomen

Gepubliceerd op 18 oktober 2021

Een oplettende voorbijganger deed onlangs melding bij het waterschap over een witte verkleuring van een sloot. Omdat de verontreiniging nog ‘vers’ was, konden we de bron snel opsporen.

Bij een bedrijf bleek een fout te zitten in de manier waarop er werd omgegaan met het reinigen van de productievloer. De ondernemer schrok, want hij dacht dat hij alles goed voor elkaar had. Samen hebben we vervolgens de procedure aangepast, zodat bij het schoonmaken geen vervuild water meer wordt geloosd.
Vaak is het geen moedwil en weten mensen niet dat er door hun toedoen rommel in het water terecht komt.

Dit soort meldingen helpen het waterschap dan om snel met deze mensen en bedrijven in gesprek te komen en de lozingen te stoppen. Zo zorgen we samen voor het verbeteren van de kwaliteit van sloten, beken en rivieren.