Vossenbeek in Hengelo gekozen als waterparel

Gepubliceerd op 18 november 2021

De Vossenbeek in Hengelo is geselecteerd als waterparel. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Vang de watermonsters’. Mensen in heel Nederland brachten deze zomer de waterkwaliteit in kaart van bijna 1100 kleine wateren, zoals sloten, vennen, vijvers, grachten en kleine plassen. In het onderzoek zijn 10 wateren geselecteerd waar het goed gaat met de waterkwaliteit en die positief worden beleefd door omwonenden.

Op basis van de metingen hebben wij de Vossenbeek als waterparel gekozen. De beek is rijk aan verschillende planten en dieren en inwoners geven aan dat ze genieten van de omgeving rondom de beek.

Werken aan waterkwaliteit

Uit het onderzoek blijkt echter ook dat minder dan 1 op de 5 van de onderzochte wateren van goede kwaliteit is.  Dit laat zien dat we met elkaar nog veel kunnen doen aan het verbeteren van de waterkwaliteit. Wij werken hier dagelijks aan. Door middel van het aanleggen van onder andere natuurvriendelijke oevers en het ontwikkelen van een natuurvriendelijker maaibeleid streven we naar een hogere biodiversiteit langs onze wateren. Hierdoor maken we de natuur minder kwetsbaar voor klimaatveranderingen. Met vispassages worden de beken weer toegankelijk voor vissen. Met de 23 rioolwaterzuiveringen maken we al het afvalwater in het werkgebied schoon. En natuurlijk wordt de kwaliteit van het water gemeten en wordt er toezicht gehouden op lozingen.

De gevonden waterparels laten zien dat het op veel meer plekken mogelijk is om waterparels met een rijke biodiversiteit en goede waterkwaliteit te realiseren en dat moeten we met elkaar doen.

Samenwerken aan meer waterparels

Gezond water is belangrijk voor mens, plant en dier. Variatie in planten en dieren in en rond het water zorgt voor een goede biodiversiteit. Dit maakt de natuur veerkrachtig voor tijden van bijvoorbeeld droogte of veel regen. Bovendien maakt het de omgeving aantrekkelijk. Dat is weer fijn voor mensen die al fietsend of wandelend langs het water komen.

Samen met inwoners en andere partijen wil Vechtstromen nog meer waterparels creëren. In en rondom huis kan iedereen bijdragen aan een betere waterkwaliteit. Denk aan het vergroenen van je tuin door tegels te vervangen door planten of gras. Lever gebruikt frituurvet in bij de supermarkt en verf en andere chemicaliën bij de milieustraat. Medicijnen die over zijn, kunnen naar de apotheek gebracht worden. Ruim afval op en laat je hond niet poepen langs de waterkant. Gooi ook de planten uit je aquarium of vijver niet in de sloot. En meld het wanneer verontreinigingen of dode dieren worden aangetroffen.

Burgeronderzoek ‘Vang de Watermonsters’

Het burgeronderzoek ‘Vang de Watermonsters’ werd dit jaar voor de derde keer gehouden en is een initiatief van onder meer Natuur & Milieu, de ASN Bank en tien waterschappen, waaronder ons waterschap.

Inwoners konden zich aanmelden als burgeronderzoeker en met een meetkit de kwaliteit van water in hun directe omgeving onderzoeken. Ze deden metingen, keken naar het leven in en rond het water en bekeken de aanwezigheid van bijvoorbeeld waterplanten. Doel van het project is om inwoners actief bij de waterkwaliteit te betrekken om de bewustwording te vergroten.

Joost Hennen was één van de deelnemers aan het onderzoek en onderzocht de Vossenbeek: “het was leuk en leerzaam om met mijn twee neefjes van 4 en 6 aan dit project mee te doen. We hebben bijvoorbeeld de waterdiepte gemeten, waterdiertjes geïdentificeerd en watermonsters opgestuurd. De Vossenbeek heeft een mooie rietkraag en het is leuk de eenden op het water te zien. Ik woon graag aan de Vossenbeek en zou wel weer met dit onderzoek mee willen doen”.