Lozing van onbekende stof in Noordmorschleiding / Strootmansbeek

Gepubliceerd op 17 december 2021

De vervuiling in de Noordmorschleiding / Strootmansbeek te Weerselo is opgeruimd. Er is 70.000 liter vervuild water afgevoerd met tankwagens. De afdamming in het water zal maandag verwijderd worden.

Regenwater zal voor de nodige verdunning zorgen van eventuele restanten. Het water ter plaatse kan daardoor nog wel enige tijd een licht witte kleur hebben. We raden aan om huisdieren nog even weg te houden bij het genoemde water.

16 december

Er is een lozing geconstateerd bij Weerselo. Uit een hemelwaterriool dat afwatert op de Noordmorschleiding / Strootmansbeek, kwam wit gekleurd water. De watergang is vervuild en het waterschap heeft de watergang afgedamd.

We laten het verontreinigde water nu met tankwagens afvoeren naar een officiële verwerker.

Er zijn monsters genomen van de vloeistof om te achterhalen welke stof geloosd is. Daarvan verwachten we maandag de resultaten. Ondertussen nemen we de nodige voorzorgsmaatregelen. In dat kader waarschuwen we hondenbezitters om hun huisdier niet te laten zwemmen in het genoemde water en het dier er zeker niet van te laten drinken.