Gemalen draaien op volle toeren

Gepubliceerd op 21 februari 2022

De afgelopen dagen is er in Nederland in korte tijd veel regen gevallen. Ook in ons gebied hebben we daardoor te maken met  hoge  waterstanden. Op verschillende plekken is sprake van hinder en overlast door ondergelopen wegen, fietspaden, weilanden, etc. We doen er alles aan om de gevolgen van de vele neerslag te beperken.

Onze gemalen draaien volop, stuwen staan op het laagst mogelijke peilniveau en onze beheerders zijn al dagen druk bezig de roosters bij watergangen en duikers vrij te houden van verstoppingen door takken en bladeren. Helaas kunnen we niet alle overlast voorkomen, simpelweg omdat er veel meer neerslag valt dan het watersysteem aankan en de bodem inmiddels volledig verzadigd is. Hierdoor is er nauwelijks nog ruimte om water te kunnen bergen.

Op verschillende plaatsen in ons gebied leidt het hoge water tot hinder en overlast. Wij vinden het erg vervelend dat inwoners last hebben van het te veel aan water en begrijpen goed dat zij zich bij ons melden voor hulp en om hun zorgen delen. Met de huidige weersomstandigheden is enige hinder helaas niet helemaal te voorkomen. We doen ons uiterste best om het water zo goed mogelijk af te voeren.

De aankomende dagen zal er naar verwachting minder neerslag vallen. Doordat het water uit de omgeving echter nog een tijdje richting de watergangen zal afstromen, verwachten we de hoogste standen in de rivieren - Vecht, Dinkel en Regge - in de loop van woensdag en donderdag.

In de afgelopen jaren hebben we verschillende klimaatprojecten uitgevoerd om water de ruimte te geven, extra berging te creëren voor hoog watersituaties en waar mogelijk het water vast te houden als buffer voor droge tijden. Deze projecten werpen hun vruchten af, waardoor de overlast in ons gebied redelijk beperkt blijft. Lokaal zijn er echter situaties waar we door de zeer grote hoeveelheden neerslag tegen de grenzen van ons watersysteem aanlopen.

Meld verstoppingen van watergangen

Er zijn de afgelopen dagen al veel vragen en meldingen bij ons binnengekomen. Onze collega’s doen er alles aan om verstoppingen zo snel mogelijk te verhelpen. Wanneer u verstoppingen in of bij roosters, duikers of stuwen in sloten of beken ziet, meld dit dan bij ons, zodat wij er zo snel mogelijk voor kunnen zorgen dat dit verholpen wordt. U kunt hiervoor ons algemene nummer bellen; 088 – 220 33 33.