Ondertekening Wateragenda Rijssen-Holten

Gepubliceerd op 20 februari 2022

Op dinsdag 16 februari is in het gemeentehuis van Rijssen-Holten de wateragenda ondertekend door wethouder Jan Aanstoot en dagelijks bestuurslid van Vechtstromen Hans van Agteren.

Wateragenda ondertekend

In deze wateragenda tussen gemeente Rijssen-Holten en waterschap Vechtstromen worden thema's besproken die in beleidsprogramma's aandacht verdienen of ontbreken en waarmee met een samenwerking een meerwaarde verkregen kan worden. Niet alleen om het aspect water te verankeren, maar juist om de integrale belangen te zoeken en te benadrukken.

Gemeente Rijssen-Holten en waterschap Vechtstromen werken al jaren intensief samen. We stemmen af over gezamenlijk beleid, beheer, maatregelen en projecten. We voeren structureel overleg, zowel ambtelijk als bestuurlijk. Dat gesprek willen we graag verdiepen, verstevigen én concretiseren.

De wateragenda is het instrument om dat streven te ondersteunen. Ze is een inhoudelijke basis voor samenwerking, een kompas, maar heeft ook de functie van een inspiratiebron. We benoemen ambities om de gezamenlijke wateropgave in de gemeente Rijssen-Holten bestuurlijk, ambtelijk en in samenspraak met andere regionale partijen voortvarend op- en aan te pakken. Het is tevens het achtergronddocument voor gemaakte afspraken.