Vechtstromen gaat uitstoot WKK’s extra controleren

Gepubliceerd op 27 mei 2022

In de media is momenteel aandacht voor de uitstoot van formaldehyde door warmtekrachtkoppelings-installaties (WKK) bij een aantal zuiveringen in Gelderland. Die uitstoot levert volgens de provincie Gelderland geen risico op, maar er is wel de wens om de uitstoot van formaldehyde zo veel mogelijk te beperken.

Formaldehyde is een stof die op de lijst met Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) staat en kan vrijkomen bij verbrandingsprocessen. Bijvoorbeeld in verbrandingsmotoren, tijdens het branden van kaarsen en openhaarden, bij het bereiden van eten op een gasfornuis en het zit in sigarettenrook. In een WKK wordt met behulp van een verbrandingsmotor warmte en elektriciteit geproduceerd.

Op de zuiveringen van Emmen en Hengelo staan WKK’s die werken op biogas, dat vrijkomt bij de verwerking van rioolwater. Onze WKK’s werken naar behoren, maar om zekerheid te krijgen over de uitstoot gaat Vechtstromen een aantal specifieke metingen laten uitvoeren buiten de reguliere emissiemetingen om.