Flink wat neerslag, we houden vinger aan de pols

Gepubliceerd op 10 februari 2024

De afgelopen dagen is er flink wat regen gevallen. Naar verwachting blijft het echter bij een korte neerslagpiek en bereiken we dit weekend het hoogste punt in de waterstanden. We willen geen water afvoeren als dat niet nodig is. Maar door de regen van afgelopen dagen is de bodem weer verzadigd geraakt, staat het grondwater hoog en is er weinig ruimte om nog meer water te bergen. We leveren maatwerk en houden vanzelfsprekend de vinger aan de pols. Het Banisgemaal is vrijdag ingezet om Almelo te ontlasten van de vele wateraanvoer.

De Vecht, Dinkel, Regge en Drentse kanalen

Momenteel heeft de Vecht bij Emlichheim een afvoer van circa 75m3  per seconde, volgens de voorspellingen zal de waterstand het weekeinde nog stijgen tot 100 m3 per seconde. De Dinkel en ook de Regge zullen het weekeind nog iets stijgen. Bij Gronau heeft de Dinkel momenteel een afvoer van circa 14 mper seconde. Het Afwateringskanaal heeft een afvoer van circa 23 mper seconde. Er zijn op dit moment in het Drentse kanalensysteem geen problemen.

Weersvoorspelling

De afgelopen dagen is er flink wat neerslag gevallen en de komende dagen kan hier en daar nog een bui vallen. Daardoor zullen de waterstanden tot in het weekend stijgen. De verwachting is dat de hoogste waterstanden zaterdag 10 februari of zondag 11 februari bereikt zullen worden. Deze waterstanden komen ongeveer eens per jaar voor. We houden de ontwikkelingen scherp in de gaten en zijn goed voorbereid om een te veel aan neerslag af te voeren.

Oppervlaktewater

We houden het jaar rond zoveel mogelijk water vast om het grondwatersysteem op peil te houden om goed het groeiseizoen in te gaan. Op dit moment leveren we maatwerk en spelen we in op de lokale actuele omstandigheden na de hoogwaterperiode. We houden daarbij water vast wanneer dat kan en voeren water af wanneer dat nodig is. Wanneer de bodem vol is en stuwen te hoog staan, kan er namelijk wateroverlast optreden wanneer er in korte tijd veel regen valt.

Grondwater

Momenteel bevinden de meeste grondwaterstanden zich ruim boven het langjarige gemiddelde. Er is van dinsdag op woensdag veel neerslag gevallen en die is deels de bodem in getrokken. Daardoor was er weinig ruimte meer over voor de regen die gisteren en vandaag is gevallen. Deze regen komt daardoor snel tot afstroming richting de watergangen.